Trắc nghiệm Sinh học lớp 12 Chương 1

Trắc nghiệm Sinh học 12 chương 1 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 12 chương 1 gồm 26 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 có đáp án được giáo viên VnDoc biên soạn và tổng hợp theo kiến thức sách môn Sinh lớp 12 cơ bản và nâng cao.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án được đội ngũ giáo viên VnDoc tổng hợp theo từng chương Sinh học lớp 12, giúp học sinh củng cố lý thuyết được học, làm quen các dạng bài tập nâng cao chuẩn bị cho các bài kiểm tra lớp 12 sắp tới.

 • Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị.
  Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
  Câu 1:
  Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?
 • Câu 2:
  Ở sinh vật nhân thực, trình tự nuclêôtit trong vùng mã hóa của gen nhưng không mã hóa axit amin được gọi là
 • Câu 3:
  Vùng điều hòa là vùng
 • Câu 4:
  Trong 64 bộ ba mã di truyền, có ba bộ không mã hóa cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:
 • Câu 5:
  Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?
 • Câu 6:
  Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là
 • Câu 7:
  Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mà di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mà di truyền?
 • Câu 8:
  Gen không phân mảnh có
 • Câu 9:
  Một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuối pôlipetit hay một phân tử ARN được gọi ARN là
 • Câu 10:
  Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì?
 • Câu 11:
  Bản chất của mã di truyền là
 • Câu 12:
  Vùng kết thúc của gen là vùng
 • Câu 13:
  Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là:
 • Câu 14:
  Mã di truyền có tính phổ biến, tức là
 • Câu 15:
  Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc
 • Câu 16:
  Mỗi gen mã hóa prôtêin điển hình gồm các vùng theo trình tự là:
 • Câu 17:
  Vùng nào của gen quyết định cấu trúc phân tử prôtêin do nó quy định tông hợp?
 • Câu 18:
  Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là
 • Câu 19:
  Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là:
 • Câu 20:
  Intron là
 • Câu 21:
  Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:
 • Câu 22:
  Vùng mã hóa của gen là vùng
 • Câu 23:
  Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa một axit amin trừ AUG và UGG, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?
 • Câu 24:
  Đơn vị mang thông tin di truyền trong ADN được gọi là
 • Câu 25:
  Đơn vị mã hóa thông tin di truyền trên ADN được gọi là
 • Câu 26:
  Mã di truyền là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
29 12.092
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học Xem thêm