Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Hóa học 10 Kết nối tri thức

Chương trình Hóa học lớp 10 mới năm học 2022 - 2023, sẽ bắt đầu triển khai bộ sách mới, gồm 3 đầu sách chính: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo và Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Tùy vào từng địa phương, các trường sẽ lựa chọn giảng dạy các bộ sách khác nhau.

Đối với sách giáo khoa Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống đội ngũ giáo viên của VnDoc đang tiến hành soạn giáo án, giải bài tập và SBT Hóa học 10 KNTT. Chi tiết nội dung tài liệu SGK Hóa 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống sẽ được VnDoc cập nhật trong chuyên mục này.