Giải Hóa 10 Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì KNTT

Giải Hóa 10 Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì KNTT được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời các nội dung câu hỏi, bài tập SGK Hóa 10 Kết nối tri thức bài 7. Hy vọng thông qua nội dung tài liệu, sẽ giúp bạn đọc củng cố, nâng cao kĩ năng kiến thức, học tập tốt hơn môn Hóa học 10. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

>> Bài trước đó: Giải Hóa 10 Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm KNTT.

I. Thành phần của các oxide và hydroxide

Câu 1 trang 40 Hóa 10 Kết nối tri thức

Nguyên tố gallium thuộc nhóm IIIA và nguyên tố selenium thuộc nhóm VIA của bảng tuần hoàn. Viết công thức hóa học của oxide, hydroxide (ứng với hóa trị cao nhất) của hai nguyên tố trên.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Nguyên tố gallium thuộc nhóm IIIA:

Có công thức oxide và hydroxide (ứng với hóa trị cao nhất) lần lượt là Ga2O3 và Ga(OH)3.

Nguyên tố selenium thuộc nhóm VIA:

Có công thức oxide và hydroxide (ứng với hóa trị cao nhất) lần lượt là SeO3 và H2SeO4

II. Tính chất của oxide và hydroxide

Câu 2 trang 42 Hóa 10 Kết nối tri thức

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính acid yếu nhất?

A. H2SO4B. HClO4
C. H3POD. H2SiO3

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Đáp án D

Các nguyên tố Si (Z = 14), P (Z = 15), S (Z = 16), Cl (Z = 17) có điện tích tăng dần và cùng thuộc chu kì 3 nên tính acid của hydroxide ứng với hóa trị cao nhất tăng dần.

Sắp xếp tính acid: H2SiO3 < H3PO4 < H2SO4 < HClO4

⇒ Acid H2SiO3 có tính acid yếu nhất.

Câu 3 trang 42 Hóa 10 Kết nối tri thức

Dãy gồm các chất có tính base tăng dần là:

A. Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH.

B. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.

C. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH.

D. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Đáp án C

Các nguyên tố Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13) thuộc cùng chu kỳ 3, được xếp lần lượt theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Trong một chu kì theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính base của hydroxide tương ứng giảm dần.

⇒ Dãy gồm các chất có tính base tăng dần là Al(OH)3 < Mg(OH)2 < NaOH

Câu 4 trang 42 Hóa 10 Kết nối tri thức

Những đại lượng và tính chất nào của nguyên tố hóa học cho dưới đây không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử?

A. Tính kim loại và phi kim.

B. Tính acid – base của các hydroxide.

C. Khối lượng nguyên tử.

D. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Đáp án C

Khối lượng nguyên tử không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

>> Bài tiếp theo: Giải Hóa 10 Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Kết nối tri thức.

----------------------------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải Hóa 10 Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì KNTT. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Ngữ văn 10 Kết nối tri thức tập 1, Vật Lý 10 Kết nối tri thứcToán 10 Kết nối tri thức tập 1, Toán 10 Kết nối tri thức tập 2, Sinh 10 Kết nối tri thức đầy đủ khác.

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp của VnDoc. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Hóa, Lý, Sinh, Tiếng Anh,... từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Đánh giá bài viết
1 76
Sắp xếp theo

    Hóa 10 Kết nối tri thức

    Xem thêm