Soạn Anh 9 mới

Môn Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới hay còn gọi là Tiếng Anh 9 thí điểm sẽ được VnDoc cập nhật giúp bạn những phần nội dung học, hướng dẫn lời giải tiếng anh 9 mới, bài tập tiếng anh lớp 9 theo từng Unit. Các bài Soạn Anh 9 mới bao gồm các phần: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking back và Project nội dung bám sát SGK Tiếng Anh 9 Mới. Ngoài phần Tiếng Anh 9 chương trình cũ, mời các bạn tham khảo chuyên mục thí điểm này