Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Hóa 9 - Hoá học 9 - Giải Hóa 9

1. Giải Hóa 9 Kết nối tri thức

Chương VI. Kim loại - Sự khác nhau giữa phi kim và kim loại

Chương VII. Giới thiệu và chất hữu cơ - Hydrocarbon và nguồn nhiên liệu

Chương VIII. Ethylic Alcohol và Acetic Acid

Chương IX. Lipid - Carbohydrate - Protein - Polymer

Chương X. Khai thác tài nguyên từ vỏ trái đất

2. Giải Hóa 9 Chân trời sáng tạo

Chủ đề 6. Kim loại - Sụ khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại

Chủ đề 7. Hợp chất hữu cơ - Hydrocarbon và nguồn nhiên liệu

Chủ đề 8. Ethylic Alcohol - Acetic Acid

Chủ đề 9. LIPID – CARBOHYDRATE – PROTEIN - POLYMER

3. Giải Hóa 9 Cánh diều

Chủ đề 6: Kim loại

Chủ đề 7: Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nhiên liệu

Chủ đề 8: Ethylic alcohol và acetic acid

Chủ đề 9: Lipid -Carbohydrate – Protein – Polymer

Giải sách bài tập Hóa học 9 | Giải SBT Hóa học 9 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa học 9. Ngoài các bài soạn văn lớp 9 ngắn nhất, soạn bài lớp 9, VnDoc còn cung cấp các tài liệu Hoá 9 khác như giải hóa 9 sgk và sách bài tập, vở bài tập, bài tập hóa 9 trắc nghiệm và tự luận để các bạn tham khảo.

Gợi ý cho bạn

Xem thêm