Đọc hiểu Tác giả - Tác phẩm lớp 9

Tác giả - Tác phẩm Ngữ văn 9 trình bày cụ thể và chi tiết nội dung tác phẩm, nội dung bài thơ, nội dung đoạn trích, cùng hoàn cảnh sáng tác, dàn ý phân tích các tác phẩm, hiểu biết tóm gọn về cuộc đời và sự nghiệp các tác giả, tác phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 9.