Đề thi giữa kì 1 lớp 8

Chuyên mục này bao gồm các đề thi giữa kì 1 lớp 8, đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 8, đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa học, Sinh Học, Lịch Sử, Địa Lý cùng đáp án hoặc gợi ý đáp án kèm theo để các bạn tham khảo.