40 Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán

UBND QUẬN ĐỐNG ĐA
TRƯỜNG THCS B VĂN ĐÀN
LP TOÁN THY THÀNH
ĐỀ S 1
ĐỀ KIM TRA THÁNG 9
Năm học 2019 2020
Môn toán 8
Thi gian 90 phút
Bài 1 (2,5 điểm) Cho
2
2 6 3 2 4f x x x x x
22
6 2. 4 5 8g x x x x
a) Thu gn và sp xếp các đa thức trên theo lũy thừa gim dn ca biến .
b) Tính
2A x f x g x
.
c) Tìm nghim của đa thức
A x
.
Bài 2 (1, 5 điểm) Tính giá tr ca biu thc :
22
1
P . 3 3
5
x y y x
xy
ti
1
2
y 
Bài 3. (2 điểm) Tìm
x
, biết:
a)
2
1
. 2 0
3
xx



b)
2 . 4 1 2 1 28x x x x
Bài 4 (3,5 đim). Hình hc
Cho tam giác
ABC
vuông ti
A
,
AB AC
, phân giác
BD
. Ly điểm
E
trên cnh
BC
sao cho
BE BA
.
a) Chng minh:
ABD EBD
.
b) So sánh
AD
CD
.
c) Tia
ED
ct
AB
ti
I
. Chng minh:
AECI
là hình thang cân.
d) Gi s cho
60ABC 
,
5AB cm
. Tính khong cách t
B
đến
IC
?
Bài 5 (1 điểm).Học sinh được chn 1 trong 2 câu sau:
a/ Chng minh rng: Nếu
0abc
thì
3 3 3
3a b c abc
b/ Chng minh tích ca bn s nguyên liên tiếp cng vi 1 là mt s chính phương.
TRƯỜNG THCS ĐẠI T
LP TOÁN THY THÀNH
ĐỀ S 2
ĐỀ KHO SÁT CHẤT LƯNG GIA KÌ
Môn toán 8
Thi gian 90 phút
I. PHN TRC NGHIM: (2 đim)
Hãy viết vào t giy thi các ch cái in hoa đứng trước câu tr lời em cho là đúng
Câu 1: Kết qu ca phép tính
( 2 ).( 2 ) ?x y y x
A.
22
22xy
B.
22
44x xy y
Trang 1
C.
22
2 4 2x xy y
D.
22
2 5 2x xy y
Câu 2: Kết qu ca phép chia
3 2 2
(2 2 1):( 1)x x x x
A.
21x
B.
12x
C.
21x
D.
21x
Câu 3: Giá tr ca biu thc
2
44xx
ti
1x 
là:
A.
1
B. 1 C.
9
D. 9
Câu 4: Biết
2
2
( 16) 0
3
xx 
. Các s x tìm được là
A.
0;4; 4
B.
0;16; 16
C.
0;4
D.
4; 4
II. PHN T LUẬN: (8đ)
Câu 5: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân t:
a)
5 3 2 7 2 3x x x
b)
32
44x x x
c)
2
2 15xx
Câu 6: (3,0 điểm) Cho biu thc:
2
(4 3) 2 ( 6) 5( 2)( 2)M x x x x x
a) Thu gn biu thc M
b) Tính giá tr biu thc ti
2x 
c) Chng minh biu thức M luôn dương
Câu 7: (3,0 điểm) Cho
ABC
, trực tâm H. Các đường thng vuông góc vi AB ti B, vuông góc vi AC
ti C ct nhau D. Chng minh rng:
a) BDCH là hình bình hành
b)
0
180BAC BHC
c)
, , H M D
thẳng hàng (M là trung điểm ca BC)
Câu 8: (0,5 điểm) Cho biu thc
2 2 2 2 2 2 4 4 4
2 2 2A a b b c a c a b c
.
Chng minh rng: nếu a, b, c là 3 cnh ca mt tam giác thì
0A
.
……………………….Hết…………………………….
PHÒNG GD&ĐT NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS CU DIN
LP TOÁN THY THÀNH
ĐỀ S 3
ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN - LP 8
Thi gian 90 phút
kim tra gm:1trang)
I. Trc nghiệm khách quan (2 điểm) Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Bc của đa thức
5 2 3 5 4
2 3 2 1x x x x x
là:
A.
2
B.
3
C.
4
D.
5
Câu 2: Giá tr đa thức
22
21P x y xy
ti
1
,1
2
xy

là:
A.
2
B.
1
C.
0
D.
2
Câu 3: Điểm cách đều 3 đỉnh của tam giác là giao điểm ca :
A. 3 đường trung tuyến B. 3 đường phân giác
Trang 2
C. 3 đườngcao D. 3 đường trung trc
Câu 4: Cho hình v bên biết
BC
ta có
A.
HB HC
B.
HB HC
C.
HB HC
D. Không so sánh được độ dài
HB
HC
II. Phn t luận (8 đim)
Bài 1: (1,5 điểm)
Hc sinh khi 6 ca một trường THCS chia thành ba lp 6A, 6B, 6C. S hc sinh ca mi lp
6A, 6B, 6C lần lượt t l vi 10; 11; 12. Tính s hc sinh mi lp biết rng s hc sinh ca lp 6A
ít hơn số hc sinh ca lp 6C là 8 hc sinh.
Bài 2: (2,5 điểm) Cho các đa thức:
4 4 2 3 4 2 3
13
2 7 3 2 3 4 5 6
22
P x x x x x x Q x x x x x x
a, Thu gn và sp xếp các hng t ca mi đa thức trên theo lũy thừa gim dn ca biến.
b, Tính
A x P x Q x
;
B x P x Q x
.
c, Tìm nghim của đa thức
43
9 2 2 27H x B x x x x
.
Bài 3: (3,5 điểm)
Cho
ABC
vuông ti
A
AB AC
.
M
trung đim
BC
. Trên tia đối ca tia
MA
lấy điểm
D
sao cho
AM MD
. K
BI
CK
vuông góc vi
AD
,I K AD
.
a) Tính
BC
trong trường hp
3 ; 4AB cm AC cm
.
b) Chng minh rng
BIM CKM
MI MK
.
c) Chng minh
//CD AB
CD AC
.
d) Chng minh trong tam giác vuông
ABC
đường trung tuyến ng vi cnh huyn bng mt
na cnh huyn; t đó tìm xem tam giác vuông
ABC
vi
AB AC
cn tho mãn thêm điều kin
gì để
AI IM MK KD
.
Bài 5: (0,5 điểm)
Tính giá tr của đa thức
4 2 2 4 2
4 7 3 5P x x y y y
biết
22
5.xy
--------------------------------Hết-------------------------------
UBND QUẬN BA ĐÌNH
TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM
LỚP TOÁN THẦY THÀNH
ĐỀ SỐ 4
ĐỀ KIM TRA GIA HC KÌ MÔN TOÁN 8
NĂM HỌC 2019 - 2020
Thời gian 90 phút
(Đề kiểm tra gồm:1trang)
Bài 1: (2 điểm) Thc hin phép tính
a)
22
3 (2 5 4)x x x
b)
2
( 1) ( 2)( 3) 4x x x x
Bài 2: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân t
B
H
C
A
Trang 3

Bộ đề thi giữa kì 1 Toán 8

40 Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập. Trên đây là nội dung đề thi mời các em cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với 40 đề thi này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập, rèn luyện thêm tại nhà, tích lũy thêm kỹ năng giải đề thi từ đó biết cách phân bổ đề thi một cách hợp lý. Chúc các em học tốt, dưới đây là một số đề thi giữa học kì 1 lớp 8 các em cùng tham khảo nhé

............................................

Ngoài 40 Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
55 21.673
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Anh Nguyễn
    Anh Nguyễn

    ok

    Thích Phản hồi 20:30 21/10
    Đề thi giữa kì 1 lớp 8 Xem thêm