Tiếng Anh 12 mới

Soạn Anh 12 mới

Môn Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới hay còn gọi là Tiếng Anh 12 thí điểm sẽ được VnDoc cập nhật giúp bạn những phần nội dung học, hướng dẫn lời giải tiếng anh 12 mới, bài tập tiếng anh lớp 12 theo từng Unit. Các bài Soạn Anh 12 mới bao gồm các phần: Getting Started, Language, Skills (Listening, Reading, Speaking, Writing), Communication and Culture, Looking back và Project nội dung bám sát SGK Tiếng Anh 12 Mới. Ngoài phần Tiếng Anh 12 chương trình cũ, mời các bạn tham khảo chuyên mục thí điểm này