Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 11: Books

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh 12 trong chương trình giáo dục phổ thông năm học 2019 - 2020, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 12 chương trình cũ khác nhau. Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 11: Books dưới đây gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh, phiên âm chuẩn xác và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiệu và toàn bộ cụm động từ/ cụm danh từ Tiếng Anh quan trọng có trong bài 11 giúp học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh 12 Unit 11 Books gồm toàn bộ những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong các lesson của bài học và các cụm từ quan trọng thường dùng trong văn nói và văn viết giúp các em học sinh lớp 12 tích lũy kiến thức hiệu quả.

Vocabulary tiếng Anh Unit 11 lớp 12

- Chew (v): nhai/ [t∫u:]

- digest (v): tiêu hoá/ ['daidʒest]

- Fascinating (a): hấp dẫn, quyến rũ/ ['fỉsineitiç]

- personality (n): tính cách, lịch thiệp/ [,pə:sə'nỉləti]

- Swallow (v): nuốt/ ['swɔlou]

- reunite (v): đoàn tụ/ [,ri:ju:'nait]

- Taste (v): nếm/ [teist]

- unnoticed (a): không để ý thấy/ [,ʌn'noutist]

- Wilderness (n): vùng hoang dã/ ['wildənis]

- literature (n): văn học/ ['litrət∫ə]

- Advantage (n): lợi thế/ [əd'vɑ:ntidʒ]

- discovery (n): sự khám phá ra/ [dis'kʌvəri]

- Comprehension (n): sự nhận thức/ [,kɔmpri'hen∫n]

- inspirational (a): gây cảm hứng/ [,inspə'rei∫ənl]

- Judgment (n): phán quyết/ ['dʒʌdʒmənt]

- horizon (n): đường chân trời, tầm nhìn/ [hə'raizn]

- Mental (a): (thuộc) trí tuệ/ ['mentl

- assimilate (v): tiêu hoá/ [ə'simileit]

- Expertise (n): sự tinh thông/ [,ekspə'ti:z]

- self-esteem (n): lòng tự trọng/ [,self i'sti:m]

- well-read (n): uyên bác

- brain (n): não, trí tuệ

- deadening (n): sự tiêu hủy/ ['dedəniç]

- freezer (n): máy ướp lạnh/ ['fri:zə]

- forecast (v): dự đoán/ ['fɔ:kɑ:st]

- submit (v): quy phục/ [səb'mit]

- first of all: trước hết

- organize (v): tổ chức/ ['ɔ:gənaiz]

- element (n): yếu tố/ ['elimənt]

- whatever (a): bất cứ thứ gì

- explain (v): giải thích/ [iks'plein]

- identify (v): nhận ra, nhận dạng/ [ai'dentifai]

- solution (n): phương án, lời giải/ [sə'lu:∫n]

- non-fiction (n): chuyện về người thật việc thật

- compare (v): so sánh/ [kəm'peə]

Word phrases tiếng Anh Unit 11 lớp 12

- On the subject of reading Về chủ đề đọc sách

- lived at about sống vào khoảng

- are to be tasted để đọc thử

- to be swallowed để đọc ngấu nghiến

- to be chewed and digested để nghiền ngẫm và để đọc và suy nghĩ

- read different types đọc những loại sách khác nhau

- pick up a travel book nhặt được một quyển sách về du lịch

- dip into đọc qua loa

- tasting đọc thử

- swallowing đọc ngấu nghiến

- even more important ngay cả quan trọng hơn

- be on holiday đang đi nghỉ hè

- on a long train journey trên một cuộc hành trình dài bằng xe lửa

- It's so good I can't put it down Nó hay quá tôi không thể bỏ nó xuống được

- belong to thuộc về

- hard-to-pick-up-again không thể đọc lần nữa

- a book on a subject một quyển sách nói về chủ đề

- chew and digest it nghiền ngẫm và suy nghĩ

- pick up a book for the first time cầm một quyển sách lần đầu tiên

- more and more people have television in their homes càng ngày càng có nhiều người có tivi ở gia đình

- bring you all the information mang lại cho bạn tất cả thông tin

- are sold than ever before được bán hơn trước

- are still a cheap way to get information là một phương tiện rẻ tiền để thu thập thông tin

- a wonderful source of knowledge một nguồn kiến thức phong phú

Trên đây là toàn bộ nội dung của Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 11: Books. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện tập Tiếng Anh 12 Unit 11 khác như: Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 11: Books, Tổng hợp bài tập trắc nghiệm - tự luận Tiếng Anh lớp 12 Unit 11: Books có đáp án, Tổng hợp bài kiểm tra tiếng Anh lớp 12 cơ bản - Unit 11, Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12 Unit 11: Các trường hợp đặc biệt của câu bị động, ...

Song song với chương trình Tiếng Anh 12 sách cũ, VnDoc.com cập nhật rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 12 tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
42 31.573
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm