Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 4

Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 4 có đáp án

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 gồm các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 12 có đáp án được giáo viên VnDoc tổng hợp và đăng tải, hỗ trợ học sinh ghi nhớ từ vựng Unit 4: School Education System.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 12

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 4: School Education System là tài liệu học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả dành cho các em học sinh lớp 12 đã được VnDoc biên soạn chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. Match the English word with Vietnamese meaning.
  i. State schoola. Nhà trẻ
  ii. Independent schoolb. Trường dân lập
  iii. Public schoolc. Trường nội trú
  iv. Nursery schoold. Trường tư thục
  v. Kindergartene. Trường công lập
  vi. Boarding schoolf. Trường mẫu giáo
 • i. State school - ...
 • ii. Independent school - ...
 • iii. Public school - ...
 • iv. Nursery school - ....
 • v. Kindergarten - ....
 • vi. Boarding school - ....
 • 2. For all students, Math and Literature are two __________ subjects.
 • 3. English is a _______ subject at this level.
 • 4. ___________: chương trình học
 • 5. Synonym of "Tuition" is __________.
 • 6. The committee consists ______ ten members.
 • 7. Let's have a short ___________, class.
 • 8. IT stands for ________________
 • 9. Children under 7 years old are called ____________.
 • 10. An __________ year or __________ year lasts from September to May.
 • 11. Antonym of the word " Formal" is ______________.
 • 12. Noun form of verb "Select" is_____________.
 • 13. _________ examination: Kì thi quốc gia
 • 14. ________________: Song song
 • 15. Adjective form of the word "method" is ________________.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 5.173
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 12

  Xem thêm