Trắc nghiệm Ngữ âm Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 - 4

Ôn tập Ngữ âm Tiếng Anh lớp 12: Unit 1 - 4

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 12 chuyên đề Ngữ âm Unit 1 - 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Bài tập Tiếng Anh gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau liên quan đến cách phiên âm và cách đánh trọng âm Tiếng Anh cơ bản. Chúc bạn đọc ôn tâp hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 12 khác:

 • 1. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của 3 từ còn lại:
 • 2. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của 3 từ còn lại:
 • 3. Chọn từ được nhấn vào âm tiết khác so với các từ còn lại.
 • 4. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của 3 từ còn lại:
 • 5. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:
 • 6. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của 3 từ còn lại.
 • 7. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:
 • 8. Chọn từ có trọng âm được nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:
 • 9. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:
 • 10. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của 3 từ còn lại:
 • 11. Chọn từ được nhấn vào âm tiết khác so với các từ còn lại.
 • 12. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:
 • 13. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của 3 từ còn lại:
 • 14. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
 • 15. Chọn từ có trọng âm được nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:
 • 16. Chọn từ có trọng âm được nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:
 • 17. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:
 • 18. Chọn từ có trọng âm được nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:
 • 19. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:
 • 20. Chọn từ có trọng âm được nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 421
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm