Write a paragraph about advantages and disadvantages of living in the city

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit, Viết về Pros and Cons of living in the city bao gồm từ vựng tiếng Anh về ưu điểm - nhược điểm khi sống ở thành phố, và nhiều đoạn văn tiếng Anh về lợi ích, tác hại của cuộc sống ở thành phố.

Từ vựng về thuận lợi và bất lợi của việc sống ở thành phố bằng tiếng Anh

Positive and Negative features of city life

1. Advantages of living in the city

- More employment/ job opportunities

- Chances to get high-paying jobs

- Higher living standard

- Efficient services

- Better schools

2. Disadvantages/ Drawbacks of living in the city

- High Cost of Living.

- Noise.

- Lack of Space.

- Lack of Parking.

- Higher Auto Insurance Premiums.

- Higher Crime Rates.

Write a passage of about 120-150 words about the advantages and disadvantages of living in the city số 1

Nowadays, more and more people choose to live in the city. In this essay, I will discuss about the advantages and disadvantages of living in the city.

It can't be denied that living in the city has many benefits. First of all, if we live in the city, we will have many chances get the developing science and technology. It means that we will have more job opportunities and broaden our knowledge more easily. Secondly, we will have many different ways to spend our free time. There are a lot of theatres, concerts and other kinds of entertainment. There is always a lot to do and visit There are a lot of possibilities of shopping. In various shopping centres and galleries you can buy whatever you want. What is more, a big city is a potential market for trading activities, so we can earn more money to provide our family a comfortable life

Besides advantages, living in the city brings to us a lot of disadvantages. Firstly, a problem about which everyone is worrying is environment. The increase of factories based on industrialization and modernization has severely polluted environment. Smoke from factories' chimneys not only pollutes the air but also makes people get many serious cancers. Sewage is bumped into rivers without being purged, which threatens underwater ecosystems. The second drawback of living in the city is society's vices such as drug addiction. Young people. especially the students, are easily spoiled by bad habits. If people use up all the money, they can't control themselves and even become robbers or murders. Moreover, a problem that many people living in the city have is heartlessness. With some people, it's not worth being worried and it has no effect on our life, people are too busy to care for any others. But if more and more people become heartless, the society will be worse, no one cares another one, they live boring lives, every purposes became meaningless, without love, sympathy and many other good things.

There are good things as well as bad thing of living in the city. However, I strongly believed that advantages outweigh disadvantages. If people know how to live and enjoy their life, living in the city is one of the most interesting things that people want to experience.

Bản dịch

Ngày nay, ngày càng nhiều người chọn sống ở thành phố. Trong bài tiểu luận này, tôi sẽ thảo luận về những thuận lợi và khó khăn của việc sống ở thành phố.

Không thể phủ nhận rằng sống ở thành phố có rất nhiều lợi ích. Trước hết, nếu chúng ta sống ở thành phố, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội nhận được nền khoa học và công nghệ đang phát triển. Đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có nhiều cơ hội việc làm và mở mang kiến ​​thức dễ dàng hơn. Thứ hai, chúng ta sẽ có nhiều cách khác nhau để dành thời gian rảnh rỗi. Có rất nhiều nhà hát, buổi hòa nhạc và các loại hình giải trí khác. Luôn có rất nhiều thứ để làm và tham quan Có rất nhiều khả năng mua sắm. Tại các trung tâm mua sắm và phòng trưng bày khác nhau, bạn có thể mua bất cứ thứ gì bạn muốn. Hơn nữa, một thành phố lớn là một thị trường tiềm năng cho các hoạt động buôn bán, vì vậy chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn để cung cấp cho gia đình mình một cuộc sống thoải mái

Bên cạnh những thuận lợi, cuộc sống ở thành phố mang đến cho chúng ta rất nhiều bất lợi. Thứ nhất, một vấn đề mà ai cũng lo lắng là môi trường. Sự gia tăng của các nhà máy theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã làm ô nhiễm môi trường trầm trọng. Khói từ ống khói của các nhà máy không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn khiến con người mắc nhiều căn bệnh ung thư nguy hiểm. Nước thải chảy vào sông mà không được xử lý, đe dọa hệ sinh thái dưới nước. Hạn chế thứ hai của cuộc sống ở thành phố là tệ nạn xã hội như nghiện ma tuý. Giới trẻ. đặc biệt là các em học sinh, dễ sinh ra thói hư tật xấu. Nếu mọi người sử dụng hết số tiền, họ sẽ không thể kiểm soát được bản thân và thậm chí trở thành kẻ cướp của hoặc giết người. Hơn nữa, một vấn đề mà nhiều người dân sống ở thành phố mắc phải đó là sự vô tâm. Với một số người, điều đó không đáng phải lo lắng và nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta, mọi người quá bận rộn để quan tâm đến bất kỳ người nào khác. Nhưng nếu ngày càng nhiều người trở nên vô tâm, xã hội sẽ tồi tệ hơn, không còn ai quan tâm đến nhau, họ sống cuộc sống tẻ nhạt, mọi mục đích trở nên vô nghĩa, không có tình yêu thương, sự cảm thông và nhiều điều tốt đẹp khác.

Có những điều tốt cũng như những điều xấu của cuộc sống trong thành phố. Tuy nhiên, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng ưu điểm nhiều hơn nhược điểm. Nếu con người biết cách sống và tận hưởng cuộc sống của mình thì sống ở thành phố là một trong những điều thú vị nhất mà con người muốn trải nghiệm.

Write a paragraph about the benefits of living in the city số 2

Living in urban areas brings many great advantages. Firstly, it offers a great convenience of services to its dwellers. As a result, they stand the chance to receive the best possible healthcare and enjoy the entertainment options, as there is a huge range of recreational places and healthcare systems available in every city. Secondly, the urban areas open avenue for job hunting. Most of the corporate offices, factories, government offices, garments and companies are either situated in a city or close to the city. Finally, the recent advancements in technology and transportation comfort the urban lifestyle. The large number of transports facilities has made life easy to live in the metropolis areas and the commuting to work is not a problem. Furthermore, the media and means of communication enables people to get information, catch up with the latest. To sum up, living in a big city is generally considered to be beneficial in multiple ways.

Bản dịch
Sống ở đô thị mang lại nhiều lợi thế lớn. Thứ nhất, nó cung cấp một sự tiện lợi tuyệt vời của các dịch vụ cho cư dân của nó. Do đó, họ có cơ hội nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể và tận hưởng các lựa chọn giải trí, vì có rất nhiều địa điểm giải trí và hệ thống chăm sóc sức khỏe có sẵn ở mọi thành phố. Thứ hai, các khu đô thị mở ra con đường tìm kiếm việc làm. Hầu hết các văn phòng công ty, nhà máy, văn phòng chính phủ, hàng may mặc và các công ty đều nằm trong thành phố hoặc gần thành phố. Cuối cùng, những tiến bộ gần đây trong công nghệ và giao thông vận tải đã tạo điều kiện thuận lợi cho lối sống đô thị. Số lượng lớn các phương tiện giao thông đã làm cho cuộc sống ở các khu vực đô thị trở nên dễ dàng và việc đi làm không phải là vấn đề. Hơn nữa, các phương tiện truyền thông và phương tiện truyền thông cho phép mọi người có được thông tin, cập nhật những điều mới nhất. Tóm lại, sống ở một thành phố lớn thường được coi là có lợi theo nhiều cách.

Write about advantages and disadvantages of living in the city số 3

It's undeniable that Living in a big city brings great advantages but also some significant drawbacks.

Big cities are major cultural centers that have vibrant art and music scenes, a wider variety of food, more places of interest such as museums, events like ball games and concerts, and a diverse population with a shared experience of city living. There is always something to do in a major city to keep people of all different interests from getting bored. Most cities have a lively nightlife, different types of food to try, shows of all types, museums, landmarks, parks, festivals, sports games, and much more. The public transportation system in major cities is a good alternative to driving yourself and dealing with the traffic and parking situation. Cities have trains or subways, buses, and plenty of taxis and ride sharing drivers so you can get where you need to go.

However, living in the urban areas still has many disadvantages. The higher cost of living is the first disadvantage that people typically think of when considering moving to a city. Cities have more people and more traffic that contribute to the noise, as well as trains and nearby airports with loud planes flying in and out. Special events such as concerts and ball games can also make a neighborhood louder and more congested.

To sum up, although life in the city is difficult, it also gives me many benefits.

Bản dịch

Không thể phủ nhận rằng Sống trong một thành phố lớn mang lại những lợi thế lớn nhưng cũng có một số nhược điểm đáng kể.

Các thành phố lớn là các trung tâm văn hóa lớn có các khung cảnh nghệ thuật và âm nhạc sôi động, nhiều loại ẩm thực, nhiều địa điểm tham quan hơn như bảo tàng, các sự kiện như trò chơi bóng và buổi hòa nhạc, và một lượng dân cư đa dạng với trải nghiệm chung về cuộc sống thành phố. Luôn luôn có một cái gì đó để làm trong một thành phố lớn để giữ cho mọi người thuộc tất cả các sở thích khác nhau cảm thấy nhàm chán. Hầu hết các thành phố đều có cuộc sống về đêm sôi động, nhiều loại đồ ăn khác nhau để thử, các buổi biểu diễn thuộc mọi thể loại, bảo tàng, địa danh, công viên, lễ hội, trò chơi thể thao, v.v. Hệ thống giao thông công cộng ở các thành phố lớn là một giải pháp thay thế tốt để bạn tự lái xe và đối phó với tình trạng giao thông và đỗ xe. Các thành phố có xe lửa hoặc tàu điện ngầm, xe buýt, nhiều taxi và tài xế chia sẻ chuyến đi để bạn có thể đến nơi cần đến.

Tuy nhiên, cuộc sống ở thành thị vẫn còn nhiều bất lợi. Chi phí sinh hoạt cao hơn là bất lợi đầu tiên mà mọi người thường nghĩ đến khi cân nhắc chuyển đến một thành phố. Các thành phố có nhiều người hơn và nhiều phương tiện giao thông hơn góp phần gây ra tiếng ồn, cũng như các chuyến tàu và sân bay gần đó với tiếng máy bay ồn ào bay vào. Các sự kiện đặc biệt như buổi hòa nhạc và trò chơi bóng cũng có thể khiến khu phố ồn ào hơn và tắc nghẽn hơn.

Tóm lại, cuộc sống ở thành phố tuy khó khăn nhưng cũng đem lại cho tôi nhiều lợi ích.

Write a passage about the advantages and disadvantages of living in the city số 4

Nowadays, large cities are becoming more and more inhabited. The majority of the population prefer living in a big town mainly because of the great advantages it has compared to living in the countryside. However, what are the benefits of this situation, and what are the drawbacks? In this essay, I will explore the pros and cons of living in a large city and try to draw some conclusions.

Let’s start looking at the advantages. One of the main positives of a big town is the large amount of shops available in every corner of the city. What I mean by this is that whenever you live, there are some useful stores supermarkets, banks, tobacconists and clothing stores where you can easily buy everything you need without going to the city center. Secondly, living in a big town is a big challenge for evening parties. In London, for example, there are so many things to do in the evenings going to the cinema, to the pub or to the park during the summer period.

Turning to the other side of the argument, traffic could be one of the major disadvantages of living in a big city. Many people take the car everyday and it has also been proved that the majority of the families have at least two cars. This means that you have to deal with rush-hour traffic on your way to work and on your way back. In addition, in a big town there is consequently a lot of smog and this can really affect people’s health.

To sum up, living in a big city has great advantages but also some significant negatives. You have to weigh up to the pros of enjoying evenings’ nights outside and the availability of many shops and the cons of cope with smog and traffic issues. Personally, I believe that the benefits of enjoying the city-life and the comfort of having shops at every corner, eventually overweigh the negatives.

Bản dịch

Ngày nay, các thành phố lớn ngày càng có nhiều người sinh sống. Phần lớn dân số thích sống trong một thị trấn lớn chủ yếu vì những lợi thế tuyệt vời mà nó có so với sống ở nông thôn. Tuy nhiên, lợi ích của tình huống này là gì, và hạn chế là gì? Trong bài tiểu luận này, tôi sẽ khám phá những ưu và nhược điểm của việc sống ở một thành phố lớn và cố gắng rút ra một số kết luận.

Hãy bắt đầu xem xét những lợi thế. Một trong những điểm tích cực chính của một thị trấn lớn là số lượng lớn các cửa hàng có sẵn ở mọi ngóc ngách của thành phố. Ý tôi muốn nói là bất cứ khi nào bạn sống, có một số cửa hàng hữu ích như siêu thị, ngân hàng, tiệm thuốc lá và cửa hàng quần áo, nơi bạn có thể dễ dàng mua mọi thứ bạn cần mà không cần đến trung tâm thành phố. Thứ hai, sống ở một thị trấn lớn là một thách thức lớn đối với những bữa tiệc tối. Ví dụ, ở London, có rất nhiều việc phải làm vào buổi tối đi xem phim, đến quán rượu hoặc đến công viên trong suốt mùa hè.

Lật sang phía bên kia của lập luận, giao thông có thể là một trong những bất lợi lớn khi sống ở một thành phố lớn. Nhiều người đi xe hơi hàng ngày và nó cũng đã được chứng minh rằng đa số các gia đình có ít nhất hai chiếc xe ô tô. Điều này có nghĩa là bạn phải đối mặt với tình trạng giao thông vào giờ cao điểm trên đường đi làm và trên đường về. Ngoài ra, ở một thị trấn lớn, do đó có rất nhiều khói và điều này thực sự có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.

Tóm lại, sống ở một thành phố lớn có những lợi thế lớn nhưng cũng có một số tiêu cực đáng kể. Bạn phải cân nhắc đến ưu điểm của việc tận hưởng buổi tối bên ngoài và sự sẵn có của nhiều cửa hàng và nhược điểm của việc đối phó với khói bụi và các vấn đề giao thông. Cá nhân tôi tin rằng lợi ích của việc tận hưởng cuộc sống thành phố và sự thoải mái của việc có các cửa hàng ở mọi góc, cuối cùng sẽ vượt qua những tiêu cực.

Viết đoạn văn tiếng Anh về lợi ích sống ở thành phố số 5

I was born and raised in the heart of Hanoi city. I love Hanoi and my life right now. My family lives in an apartment in Dong Da district. The cost to live here is quite high. My parents have to work a lot to make sure I live the most comfortable. Everyone here is very sociable and friendly. Because it is the city center, it is always crowded and bustling here. You can buy anything you want. There are many shops selling different items to choose from. You can go anywhere with the bus. When you live in the city, you will be very familiar with the malls. This is a place for shopping and also a place for entertainment. My parents will take me to the mall once a week to buy essential items for my family and myself. I joined a badminton club in the apartment complex to exercise after stressful school hours. One feature of the city that I like very much is that its roads are very flat and easy to navigate. Night food in Hanoi is a culmination. You can easily find a great place to eat here. Life in the city has many wonderful things. That is the reason so many people have always wanted to be able to live here. I always try to deserve the wonderful life my parents give me.

Bản dịch
Tôi sinh và và lớn lên tại trung tâm thành phố Hà Nội. Tôi yêu Hà Nội và cuộc sống hiện tại của mình. Gia đình tôi sống tại một căn chung cư ở quận Đống Đa. Chi phí để có thể sinh sống ở đây khá cao. Bố mẹ tôi phải làm việc rất nhiều để đảm bảo cho tôi sống một cách thoải mái nhất. Mọi người ở đây rất hòa đồng và thân thiện. Vì là trung tâm thành phố nên ở đây lúc nào cũng đông vui và náo nhiệt. Bạn có thể mua được bất cứ thứ gì mà bạn muốn. Ở đây có rất nhiều các cửa hàng bán các đồ dùng khác nhau để bạn lựa chọn. Bạn có thể đi đến bất cứ đâu với xe buýt. Khi sống ở thành phố bạn sẽ rất quen thuộc với các trung tâm thương mại. Đây là nơi để mua sắm cũng là nơi để vui chơi giải trí. Mỗi tuần bố mẹ sẽ dẫn tôi đến trung tâm thương mại một lần để mua những đồ dùng cần thiết cho gia đình và bản thân. Tôi tham gia một câu lạc bộ cầu lông tại khu chung cư để rèn luyện thể lực sau những giờ học căng thẳng. Một đặc điểm của thành phố mà tôi rất thích đó là đường xá rất bằng phẳng và dễ đi. Ẩm thực đêm tại Hà Nội chính là một cực phẩm. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm một địa điểm ăn uống tuyệt vời tại đây. Cuộc sống ở thành phố có rất nhiều điều tuyệt vời. Đó là lý do có nhiều người luôn mong muốn có thể sống tại đây. Tôi luôn cố gắng để xứng đáng với cuộc sống tuyệt vời mà bố mẹ đã mang đến cho tôi.

Viết 1 đoạn văn ngắn về bất lợi khi sống ở thành phố bằng tiếng Anh số 6

Starting last year I started college. So I need to move to the city where I go to. For a student like me, living in the city is not easy. All costs in the city are more expensive than in the countryside. Therefore, besides studying, I have to work part-time to have living expenses. The city was always crowded and noisy. If you go out into the street at 10 pm you will still see a lot of people and cars on the road. One thing that I find very inconvenient is traffic congestion. In cities, especially in central areas, during peak hours, it is extremely congested. DO has a lot of transportation so the atmosphere in the city is full of dust and smoke. Since I live alone, I have very few friends here. That is why I often miss home. When I have free time I often call my mother to tell her about my experiences. Although life in the city is difficult, it also gives me many benefits. I feel more mature.

Bản dịch
Bắt đầu từ năm ngoái tôi bắt đầu học đại học. Do đó tôi cần chuyển đến thành phố, nơi mà tôi theo học. Với một sinh viên như tôi thì việc sống ở thành phố không hề dễ dàng. Mọi chi phí ở thành phố đều đắt hơn so với ở quê. Do đó, bên cạnh việc học thì tôi phải đi làm thêm để có tiền sinh hoạt. Ở thành phố luôn luôn đông đúc và ồn ào. Nếu bạn đi ra đường vào 10 giờ tối thì bạn vẫn thấy rất nhiều người và xe cộ trên đường. Một điều mà tôi thấy rất bất tiện đó là tắc đường. Ở thành phố, đặc biệt là các vùng trung tâm, khi vào giờ cao điểm thì sẽ vô cùng tắc đường. Do có nhiều phương tiện giao thông nên không khí ở thành phố có nhiều khói bụi. Vì tôi sống một mình nên ở đây tôi có rất ít bạn bè. Đó là lí do tôi rất hay nhớ nhà. Khi có thời gian rảnh tôi thường gọi điện thoại cho mẹ của mình để kể cho bà ấy nghe về những điều tôi trải qua. Dù cuộc sống ở thành phố có nhiều khó khăn nhưng nó cũng mang lại cho tôi nhiều điều bổ ích. Tôi thấy tôi trưởng thành hơn.

Advantage and disadvantage of living in the city số 7

It's no doubt that living in the urban areas brings both benefits and drawbacks.

Living in the city has lots of advantages. First of all, modern facilities in the city help you access to the best infrastructure in your country. For example, the roads are better, there more kind entertainments, better educations, modern skyscrapers and hospitals,.. As a results, you can enjoy the best social services as well as never get bored with the life in the city. There are many recreation parks, clubs and outdoor activities to join, or shopping centres to shop, movie theaters, music concerts… Besides, when you pursue your career, remember that the head quarters of big corporations are always located in big cities, never in the countryside. So if you want to have a successful career or well paid job, stay in the city and find a suitable job as well as expand your knowledge to have chance of promotion.

Besides advantages, living in a city still has some disadvantages. Pollution is the most serious issue in the city. There are many kinds of pollution in the city such as air pollution, noise pollution, light pollution, water pollution, etc. Furthermore, such a large number of vehicles make the road crowded and so the traffic jams occur usually during rushing hour. Additionally, the rate of accidents happening and the rate of crime make people worried when living in the city. Many young people living are easily spoiled by bad habits in including social vices. Because many people want to rush the city to find jobs, they put the pressure on food, water and shelters to live. City officials often meet difficult dealing with building houses for immigrants.

In conclusion, although living in the city has many drawbacks, I believe that many people want to live there because there are many opportunities there in stead of staying in countryside with a low paid job.

Bản dịch

Không nghi ngờ gì khi sống ở các khu đô thị mang lại cả lợi ích và hạn chế.

Sống ở thành phố có rất nhiều thuận lợi. Trước hết, cơ sở vật chất hiện đại trong thành phố giúp bạn tiếp cận với cơ sở hạ tầng tốt nhất ở đất nước của bạn. Ví dụ như đường xá tốt hơn, có nhiều trò giải trí tử tế hơn, giáo dục tốt hơn, các tòa nhà chọc trời và bệnh viện hiện đại, .. Nhờ đó, bạn có thể tận hưởng các dịch vụ xã hội tốt nhất cũng như không bao giờ cảm thấy nhàm chán với cuộc sống ở thành phố. Có rất nhiều công viên giải trí, câu lạc bộ và các hoạt động ngoài trời để tham gia, hoặc trung tâm thương mại để mua sắm, rạp chiếu phim, ca nhạc… Bên cạnh đó, khi bạn theo đuổi sự nghiệp của mình, hãy nhớ rằng trụ sở của các tập đoàn lớn luôn nằm ở các thành phố lớn, không bao giờ ở nông thôn. Vì vậy, nếu bạn muốn có một sự nghiệp thành công hoặc một công việc được trả lương cao, hãy ở lại thành phố và tìm một công việc phù hợp cũng như mở rộng kiến ​​thức để có cơ hội thăng tiến.

Bên cạnh những thuận lợi, sống ở thành phố vẫn tồn tại một số nhược điểm. Ô nhiễm là vấn đề nghiêm trọng nhất của thành phố. Thành phố có nhiều loại ô nhiễm như ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm nguồn nước, ... Hơn nữa, lượng phương tiện giao thông đông đúc khiến đường xá đông đúc nên thường xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Thêm vào đó, tỷ lệ tai nạn xảy ra và tỷ lệ tội phạm khiến người dân lo lắng khi sinh sống tại thành phố. Nhiều người trẻ đang sống dễ bị hư hỏng bởi những thói hư tật xấu trong đó có tệ nạn xã hội. Vì nhiều người muốn đổ xô ra thành phố tìm việc làm, họ đã tạo áp lực về thức ăn, nước uống và nơi ở. Các quan chức thành phố thường gặp khó khăn khi giải quyết việc xây nhà cho người nhập cư.

Tóm lại, mặc dù sống ở thành phố có nhiều hạn chế, nhưng tôi tin rằng nhiều người muốn sống ở đó vì ở đó có nhiều cơ hội thay vì ở quê với công việc được trả lương thấp.

Write a paragraph about the advantages of living in the city số 8

It is true that there are a lot of people who move to big cities to live in recent years. This tendency can bring about a lot of advantages. Firstly, a big city has many kinds of entertainment such as cinemas, shopping mall, museums, parks. Therefore, those who live in urban areas are able to reduce their stress after a hard working day by watching a film or going round at the park. Secondly, living in urban areas enables the residents to have good jobs with higher salaries. As a result, they seem to have enough money to support their families as well as travel and enjoy themselves. Finally, city lives make one more active and confident. City dwellers need to be very active in order to keep up with the fast pace of the city. In short, living in urban areas benefits people a lot and it is advisable that each person should live in the city to better his life.

Bản dịch
Đúng là có rất nhiều người chuyển đến các thành phố lớn sinh sống trong những năm gần đây. Xu hướng này có thể mang lại rất nhiều lợi thế. Thứ nhất, một thành phố lớn có nhiều loại hình giải trí như rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, bảo tàng, công viên. Vì vậy, những người sống ở thành thị có thể giảm bớt căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi bằng cách xem phim hoặc đi vòng quanh công viên. Thứ hai, sống ở thành thị giúp người dân có công việc tốt với mức lương cao hơn. Nhờ đó, họ dường như có đủ tiền để chu cấp cho gia đình cũng như đi du lịch và tận hưởng bản thân. Cuối cùng, cuộc sống thành phố làm cho một người năng động và tự tin hơn. Cư dân thành phố cần phải rất năng động để bắt kịp nhịp sống nhanh của thành phố. Tóm lại, sống ở thành thị mang lại lợi ích cho con người rất nhiều và lời khuyên cho mỗi người là nên sống ở thành phố để cuộc sống của mình tốt hơn.

Write a paragraph about advantages of living in the city số 9

It is no doubt that living in the city has some huge advantages. First of all, cities have modern facilities so you can access to the best infrastructure. For example, the roads are better, there more kind of entertainments, better education, modern skyscrapers and hospitals,.. As a results, you can enjoy the best social services. Living in the country may be boring, but you will never get bored with the life in the city. There are always recreation parks to play, clubs and outdoor activities to join, or shopping centres to shop, movie theaters and music concerts… Besides, when you pursue your career, remember that the head quarters of big corporations are always located in big cities, never in the countryside. So if you want to have a successful career or well paid job, stay in the city and find a suitable job as well as expand your knowledge to have chance of promotion.

Bản dịch
Không nghi ngờ gì khi sống trong thành phố có một số lợi thế rất lớn. Trước hết, các thành phố có cơ sở vật chất hiện đại để bạn có thể tiếp cận với cơ sở hạ tầng tốt nhất. Ví dụ, đường xá tốt hơn, có nhiều loại hình giải trí hơn, giáo dục tốt hơn, các tòa nhà chọc trời và bệnh viện hiện đại, .. Nhờ đó, bạn có thể tận hưởng các dịch vụ xã hội tốt nhất. Sống ở nông thôn có thể nhàm chán, nhưng bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán với cuộc sống ở thành phố. Luôn có các công viên giải trí để vui chơi, các câu lạc bộ và các hoạt động ngoài trời để tham gia, hoặc các trung tâm thương mại để mua sắm, rạp chiếu phim và các buổi hòa nhạc… Bên cạnh đó, khi bạn theo đuổi sự nghiệp của mình, hãy nhớ rằng trụ sở của các tập đoàn lớn luôn nằm ở các thành phố lớn, ở quê chưa bao giờ. Vì vậy, nếu bạn muốn có một sự nghiệp thành công hoặc một công việc được trả lương cao, hãy ở lại thành phố và tìm một công việc phù hợp cũng như mở rộng kiến ​​thức để có cơ hội thăng tiến.

Benefit of living in the city số 10

Living in the city offers numerous advantages that make it an attractive choice for many individuals. Firstly, cities provide lots of opportunities for career. The urban environment fosters innovation, collaboration, and networking, enabling individuals to connect with like-minded professionals and access a wide range of educational and cultural resources. Additionally, cities offer a diverse and vibrant social scene, with an abundance of restaurants, cafes, theaters, and entertainment venues, ensuring that there is always something exciting to do. The availability of public transportation in cities makes commuting convenient, reducing the reliance on personal vehicles and promoting sustainable living. Furthermore, cities often boast excellent healthcare facilities, educational institutions, and public services, ensuring that residents have access to top-notch amenities and infrastructure. Overall, living in a city provides a dynamic, enriching lifestyle with unparalleled opportunities for personal and professional growth.

Bản dịch
Sống trong thành phố mang lại nhiều lợi thế khiến nó trở thành sự lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều cá nhân. Thứ nhất, các thành phố cung cấp rất nhiều cơ hội cho sự nghiệp. Môi trường đô thị thúc đẩy sự đổi mới, hợp tác và kết nối mạng, cho phép các cá nhân kết nối với các chuyên gia có cùng chí hướng và tiếp cận nhiều nguồn tài nguyên giáo dục và văn hóa. Ngoài ra, các thành phố cung cấp một bối cảnh xã hội đa dạng và sôi động, với vô số nhà hàng, quán cà phê, nhà hát và địa điểm giải trí, đảm bảo rằng luôn có điều gì đó thú vị để làm. Sự sẵn có của phương tiện giao thông công cộng ở các thành phố giúp việc đi lại trở nên thuận tiện, giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và thúc đẩy cuộc sống bền vững. Hơn nữa, các thành phố thường tự hào với các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở giáo dục và dịch vụ công cộng tuyệt vời, đảm bảo rằng cư dân được tiếp cận với các tiện nghi và cơ sở hạ tầng hàng đầu. Nhìn chung, sống trong một thành phố mang đến một phong cách sống năng động, phong phú với những cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Write a paragraph about the benefits of living in the city số 11

Living in the city has numerous advantages. Firstly, cities are home to prestigious educational institutions and offer a diverse range of academic programs, giving students access to top-notch education and a wider variety of fields to explore. The city also provides abundant opportunities for internships, part-time jobs, and networking, allowing students to gain practical experience and build valuable connections within their desired industries. Additionally, cities offer a vibrant social and cultural scene with museums, art galleries, music venues, and theaters, providing students with endless opportunities for entertainment and enrichment. Living in the city also means access to a wide range of resources, including libraries, research centers, and specialized facilities, facilitating academic pursuits. Moreover, cities often have robust public transportation systems, making it easier for students to commute to their educational institutions and explore the city conveniently. Overall, living in the city presents a stimulating environment that fosters academic growth, personal development, and an exciting social life.

Bản Dịch
Sống trong thành phố có rất nhiều lợi thế. Thứ nhất, các thành phố là nơi tọa lạc của các tổ chức giáo dục uy tín và cung cấp nhiều chương trình học thuật đa dạng, giúp sinh viên tiếp cận với nền giáo dục hàng đầu và nhiều lĩnh vực hơn để khám phá. Thành phố cũng cung cấp nhiều cơ hội thực tập, công việc bán thời gian và kết nối mạng, cho phép sinh viên có được kinh nghiệm thực tế và xây dựng các kết nối có giá trị trong các ngành công nghiệp mong muốn của họ. Ngoài ra, các thành phố còn mang đến một khung cảnh văn hóa và xã hội sôi động với các viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, địa điểm âm nhạc và nhà hát, mang đến cho sinh viên vô số cơ hội giải trí và trau dồi kiến ​​thức. Sống trong thành phố cũng có nghĩa là tiếp cận với nhiều nguồn tài nguyên, bao gồm thư viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở chuyên dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo đuổi học thuật. Hơn nữa, các thành phố thường có hệ thống giao thông công cộng mạnh mẽ, giúp sinh viên dễ dàng đi đến các cơ sở giáo dục của họ và khám phá thành phố một cách thuận tiện. Nhìn chung, sống trong thành phố thể hiện một môi trường kích thích thúc đẩy sự phát triển học thuật, phát triển cá nhân và một đời sống xã hội thú vị.

Write about the advantages of living in the city số 12

In my opinion, living in the city offers numerous advantages. Firstly, people are able to access the modern infrastructures. They include restaurants, shopping centers, entertainment venues, and healthcare facilities. Secondly, there are more job opportunities and career prospects. Because cities are often hubs of economic activity. Additionally, cities tend to have better transportation systems, making it convenient to move around and reducing the need for personal vehicles. Overall, living in a city is good choice for young people.

Bản dịch
Theo tôi, sống ở thành phố có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, người dân được tiếp cận cơ sở hạ tầng hiện đại. Chúng bao gồm các nhà hàng, trung tâm mua sắm, địa điểm giải trí và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Thứ hai, có nhiều cơ hội việc làm và triển vọng nghề nghiệp hơn. Bởi vì các thành phố thường là trung tâm của hoạt động kinh tế. Ngoài ra, các thành phố có xu hướng có hệ thống giao thông tốt hơn, giúp việc di chuyển thuận tiện và giảm nhu cầu về phương tiện cá nhân. Nhìn chung, sống ở thành phố là sự lựa chọn tốt cho giới trẻ.

Trên đây là TOP 12 đoạn văn về Advantages and Disadvantages of living in the city có dịch. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu Luyện viết tiếng Anh khác như:

Đánh giá bài viết
26 146.772
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm