Đề thi học kì 1 lớp 2

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, .. được cập nhật sớm nhất trong chuyên mục này. Mời các bạn cùng tải và tham khảo Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 1; Đề thi Tiếng Việt lớp 2 học kì 1; Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 đầy đủ 03 bộ sách giáo khoa mới: Cánh Diều; Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo giúp các em luyện tập chuẩn bị cho Đề thi cuối học kì 1 lớp 2 chính thức sắp diễn ra.

1. Ma trận và Đề cương đề thi học kì 1 lớp 2

2. Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm học 2021-2022 sách Cánh Diều

3.1. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

3.2. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

3.3. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm học 2021-2022 sách Kết nối tri thức

4.1. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối

4.2. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt sách Kết nối

4.3. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh sách Kết nối

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm học 2021-2022 sách Chân trời sáng tạo

5.1. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Chân trời

5.2. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt sách Chân trời

5.3. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh sách Chân trời

6. Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm học 2021-2022 theo Thông tư 27

Lưu ý: Thư viện đề thi học kì 1 lớp 2 của VnDoc đã được chia theo từng môn. Bạn có thể kích vào từng môn để truy cập kho đề thi học kì 1 môn đó. Cụ thể, VnDoc sẽ cung cấp cho các bạn đề toán lớp 2 học kì 1, đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Việt, đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt!