Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 2 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Complete

is

are

1. These _______ my pens.

2. That _______ a peg.

3. This ______ my new book.

4. Those _______ their schoolbags

5. That ______ his ruler

Exercise 2: Look at the pictures and complete the words

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

1. _ _ _ r d

2. p _ _ _ a

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

3. w _ t _ h TV

4. _ i _

Exercise 3: Underline the correct word

1. He (like/ likes/ doesn’t) sweets.

2. What (do/ does/ don’t) she like?

3. She (don’t/ doesn’t/ hasn’t) like nuts

4. My brother (have/ haves/ has) got a new bag

5. What (do/ does/ doesn’t) you like?

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. Have/ sandwich/ you/ a/ got/ ?

__________________________________________________

2. haven’t/ No/ ,/ we

__________________________________________________

3. train/ the/ The/ is/ bed/ on/ ./

__________________________________________________

4. little/ Can/ ride/ sister/ your/ bike/ a/ ?/

__________________________________________________

5. Monday/ What/ we/ have/ on/ got/ ?

__________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2

Exercise 1: Complete

1.These ___are____ my pens.

2.That ___is____ a peg.

3.This ___is___ my new book.

4.Those ___are____ their schoolbags

5.That ___is___ his ruler

Exercise 2: Look at the pictures and complete the words

1. board

2. pizza

3. watch TV

4. tie

Exercise 3: Underline the correct word

1.He likes sweets.

2.What does she like?

3.She doesn’t like nuts

4.My brother has got a new bag

5.What do you like?

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. Have you got a sandwich?

2. No, we haven’t

3. The train is on the bed.

4. Can your little sister ride a bike?

5. What have we got on Monday?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3, Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 1.048
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm