Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2021 - 2 Đề

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 năm 2021, đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 sách i-Learn Smart Start có đáp án giúp quý thầy cô có thêm bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 đa dạng.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh - Đề 1

I. Read and match. 

AB
1. Standa. down!
2. Handsb. a line!
3. Bec. up!
4. Maked. quiet!
Xem đáp án
1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b;

II. Complete the word.

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020
1. P _ n2. er_ser3. tr_ck4. K_te5. R_bot
Xem đáp án

1 - pen;

2 - eraser;

3 - truck;

4 - kite;

5 - robot;

III. Reorder the words.

1. this/ What/ is/ ?/

______________________

2. favorite/ What/ your/ color/ is/ ?

______________________

3. brother/ Is/ tall/ your/ ?/

______________________

4. your/ book,/ Open/ please/ !

______________________

5. my/ She/ sister/ is/ ./

______________________

6. a/ It/ pink/ is/ ruler/ ./

______________________

Xem đáp án

1 - What is this?

2 - What is your favorite color?

3 - Is your brother tall?

4 - Open your book, please!

5 - She is my sister.

6 - It is a pink ruler.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh - Đề 2

Look at the picture and complete the words

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

1. _ a _

2. g _ _ t

3. _ c _ o p _ s

Xem đáp án

1. sad

2. goat

3. octopus

Read and match

1. What shape

A. to music

2. How

B. is it?

3. Hands

C. are you from?

4. Listen

D. are you?

5. Where

E. down

Reorder these words to have correct sentences

1. pig/ It’s/ a/ ./

____________________________________________

2. My/ Linda/ is/ name/ ./

____________________________________________

3. many/ circles/ How/ there/ are/ ?/

____________________________________________

Xem đáp án

1. It’s a pig.

2. My name is Linda.

3. How many circles are there?

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
10 11.734
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm