Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2023 - 4 Đề

Nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 năm 2023, đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 sách i-Learn Smart Start có đáp án giúp quý thầy cô có thêm bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 đa dạng.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh - Đề 1

I. Read and match. 

AB
1. Standa. down!
2. Handsb. a line!
3. Bec. up!
4. Maked. quiet!

II. Complete the word.

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020
1. P _ n2. er_ser3. tr_ck4. K_te5. R_bot

III. Reorder the words.

1. this/ What/ is/ ?/

______________________

2. favorite/ What/ your/ color/ is/ ?

______________________

3. brother/ Is/ tall/ your/ ?/

______________________

4. your/ book,/ Open/ please/ !

______________________

5. my/ She/ sister/ is/ ./

______________________

6. a/ It/ pink/ is/ ruler/ ./

______________________

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh - Đề 2

Look at the picture and complete the words

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

1. _ a _

2. g _ _ t

3. _ c _ o p _ s

Read and match

1. What shape

A. to music

2. How

B. is it?

3. Hands

C. are you from?

4. Listen

D. are you?

5. Where

E. down

Reorder these words to have correct sentences

1. pig/ It’s/ a/ ./

____________________________________________

2. My/ Linda/ is/ name/ ./

____________________________________________

3. many/ circles/ How/ there/ are/ ?/

____________________________________________

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start số 3

I. Choose the odd one out.

1. A. fatherB. motherC. green
2. A. dollB. eraserC. robot
3. A. orangeB. penC. crayon
4. A. WhoB. WhatC. is
5. A. uncleB. threeC. six

II. Read and match.

1. Who is this?A. No, she isn't.
2. Is your mother short?B. It is red.
3. What is this?C. This is my sister.
4. What color is this?D. It is in the box.
5. Where is the ball?E. It is a ruler.

III. Complete the words.

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart StartĐề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart StartĐề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart StartĐề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart StartĐề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start
1. do_r2. b_lloon3. ma_go4. pl_ne5. b_x

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 4

I. Match

1. What day is it today?

A. No, this’s his hat.

2. Is this your hat?

B. Four

3. Where is she from?

C. It’s Friday

4. How many people are there in your family?

D. No, I can’t

5. Can you see the bus?

E. She’s from Da Nang

II. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

1. _ _ a _ e

2. d _ c _

3. T - _ h _ r _

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

4. b _ a _

5. _ _ n _ h

6. _ r _ s _ r

III. Look at the picture and decide if the statements are true (T) or false (F)

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 2 Smart Start số 1

1. There are five people in the picture.

2. Mom is wearing a dress.

3. The little girl is eating an apple.

4. The little boy is wearing a blue T-shirt.

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. see/ Can/ motorbike/ a/ you/ ?/

___________________________________________

2. up/ your/ crayon/ Pick/ , please/ ./

___________________________________________

3. He/ numbers/ count/ can/ ./

___________________________________________

4. want/ zoo/ I/ go/ to/ to/ the/ ./

___________________________________________

*Tải file để xem chi tiết*

Trên đây là trọn bộ Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh

Chia sẻ, đánh giá bài viết
16
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Đinh Yến Ngọc
  Đinh Yến Ngọc

  Giúp bài này với ạ 

  Thích Phản hồi 28/12/22

  Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

  Xem thêm
  Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
  Tải nhanh tài liệu Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2023 - 4 Đề Tài liệu này không áp dụng tải nhanh miễn phí cho thành viên gói Pro