Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 học kì 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 2 dưới đây tập trung vào kỹ năng viết Tiếng Anh, giúp các em nhận biết từ vựng, cấu trúc câu, từ đó có nền tảng Tiếng Anh cơ bản tốt, giúp các em làm bài kiểm tra, bài thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 năm 2021 đạt kết quả cao.

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức

1. _ e _

2. k _ t _ _ n

3. f _ _

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức

4. c l _ s _ r _ _ m

5. _ u i _ e

6. _ a _ t _

Exercise 2: Look at the pictures and answer these following questions

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức

1. How many people are there?

___________________________________

2. Does the girl have milk?

___________________________________

3. Is the boy eating banana?

___________________________________

Exercise 3: Reorder words to have correct sentences

1. see?/ What/ you/ can/

___________________________________

2. see/can/ I/ road/ a/ ./

___________________________________

3. there/ Is/ box/ a/ ?/

___________________________________

4. yummy/ The/ is/ pizza/ ./

___________________________________

5. are/ Here/ you/ ./

___________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 - Đề 2

Exercise 1: Look and complete the words

1. sea

2. kitten

3. fox

4. classroom

5. juice

6. pasta

Exercise 2: Look at the pictures and answer these following questions

1. There are two people

2. Yes, she does

3. No, he isn’t

Exercise 3: Reorder words to have correct sentences

1. What can you see?

2. I can see a road.

3. Is there a box?

4. The pizza is yummy.

5. Here you are.

Trên đây là Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard, Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 2.662
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm