Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 học kì 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1 dưới đây tập trung vào kỹ năng viết Tiếng Anh, giúp các em nhận biết từ vựng, cấu trúc câu, từ đó có nền tảng Tiếng Anh cơ bản tốt, giúp các em làm bài kiểm tra, bài thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 năm 2021 đạt kết quả cao.

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Count and write

ề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

ề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. ______________

2. ______________

ề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

ề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

3. ______________

4. ______________

II. Look and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. b _ n _ _a s

2. _ o o _ i e _

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

3. _ r _ g

4. _ i n _

III. Look at the picture and answer the following questions

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. How many children are there?

__________________________________

2. How many girls are there?

__________________________________

3. How many boys are there?

__________________________________

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. like/ milk/ Do/ you/ ?/

__________________________________

2. No,/ noodles/ don’t/ like/ I/ ./

__________________________________

3. have/ nose/ one/ I/ ./

__________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 Cánh Diều - Đề 1

I. Count and write

1. two

2. eleven

3. six

4. twelve

II. Look and complete the words

1. bananas

2. cookies

3. frog

4. king

III. Look at the picture and answer the following questions

1. Ten (children)

2. Two (girls)

3. Eight (boys)

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. Do you like milk?

2. No, I don’t like noodles.

3. I have one nose.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Cánh Diều năm 2021 MỚI

Trên đây là Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1, Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 807
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm