Bộ 100 đề thi Toán học kì 1 lớp 2 kèm đáp án Tải nhiều

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
100 đề thi Toán học 1 lớp 2 kèm đáp án
Đề thi học 1 môn Toán lớp 2 mới nhất - Đề 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Số liền trước của 80 là:
A. 79
B. 80
C. 81
D. 82
Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 60 cm = …. dm là:
A. 6 dm
B. 6
C. 60
D. 6 cm
Câu 3. Dãy số nào sau đây được viết theo th tự từ lớn đến là:
A. 46; 37; 52; 28
B. 28; 37; 46; 52
C. 52; 46; 37; 28
D. 52; 37; 46; 28
Câu 4. Số lớn hơn 74 nhỏ hơn 76 là:
A. 73
B. 77
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
C. 75
D. 76
Câu 5. Hiệu của 64 31 là:
A. 33
B. 77
C. 95
D. 34
Câu 6. Hồng 22 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Hồng 5 quyển thì còn lại bao nhiêu quyển
truyện tranh?
Hồng còn lại số quyển truyện tranh là:
A. 27
B. 17
C. 22
D. 15
II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm
Bài 1. (2 điểm) Tìm x, biết:
x + 15 = 41
x 23 = 39
Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính
44 + 37
95 58
38 + 56
66 8
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]com | Hotline: 024 2242 6188
Bài 3. (1,5 điểm) Hình v bên bao nhiêu tứ giác?
Bài 4. (1,5 điểm). hai thùng dầu. Thùng thứ nhất chứa 33 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa nhiều hơn
thùng thứ hai 8 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?
Đáp án:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. A. 79
Câu 2. B. 6
Câu 3. C. 52; 46; 37; 28
Câu 4. C. 75
Câu 5. A. 33
Câu 6. B. 17
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1.
a. x + 15 = 41
x = 41 - 15
x = 26
b. x 23 = 39
x = 39 + 23
x = 62
Bài 2.
44 + 37 = 81
95 58 = 37
38 + 56 = 94

100 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán có đáp án

Bộ 100 đề thi Toán học kì 1 lớp 2 kèm đáp án là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả nhất cho các em ôn tập và luyện đề phù hợp. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Trên đây là Bộ đề thi học kì 1 lớp 2, VnDoc.com còn có các đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải, gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 2 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Mời các bạn tham khảo những đề thi hay nhất của tất cả các môn học:

Bộ 100 đề thi Toán học kì 1 lớp 2 kèm đáp án dành cho các em học sinh tham khảo củng cố cách làm bài, củng cố kiến thức lớp 2, chuẩn bị cho bài thi giữa và bài thi cuối học kì 1 lớp 2 đạt kết quả cao tất cả các môn: Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2.

Đánh giá bài viết
25 13.668
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm