Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Kết nối

1
MC LC
TT
Ch đề
Tên bài
Trang
1
Ch đê 1:
Ôn tp và b
sung
Bài 1: Ôn tp các s đến 100
3
2
Bài 2: Tia s. S liền trước, s lin sau
6
3
Bài 3: Các thành phn ca phép cng,
phép tr
9
4
Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu
12
5
Bài 5: Ôn tp v phép cng, phép tr
(không nh) trong phm vi 100
15
6
Bài 6: Luyn tp chung
17
7
Ch đề 2:
Phép cng và phép tr
trong phm vi 20
Bài 7: Phép cng (qua 10) trong phm
vi 20
20
8
Bài 8: Bng cng qua 10
24
9
Bài 9: Bài toán v thêm, bt mt s
đơn v
26
10
Bài 10: Luyn tp chung
29
11
Bài 11, 12: Phép tr (qua 10) trong
phm vi 20. Bng tr
31
12
Bài 13: Bài toán v nhiều hơn, ít hơn
mt s đơn vị
35
13
Bài 14: Luyn tp chung
38
14
Ch đề 3:
Làm quen vi khi
ng, dung tích
Bài 15: Ki lô gam
40
15
Bài 16: Lít
42
16
Bài 17, 18: Thc hành và tri nghim
các đơn vị đo ki - - gam, lít. Luyn
tp chung
44
17
Ch đề 4:
Phép cng, phép tr (có
nh) trong phm vi 100
Bài 19: Phép cng (có nh) s hai
ch s vi s có mt ch s
47
18
Bài 20: Phép cng (có nh) s hai
ch s vi s có hai ch s
49
2
19
51
20
52
21
56
22
58
23
Ch đề 5:
Làm quen vi hình
phng
61
24
63
25
Ch đề 6:
Ngày gi. Gi phút.
Ngày tháng
67
26
70
72
27
Ch đề 7:
Ôn tp cui hc kì 1
77
28
84
29
88
30
91
3
CH ĐỀ 1: ÔN TP VÀ B SUNG
BÀI 1: ÔN TP CÁC S ĐẾN 100
Bài 1: Hoàn thành bng sau (theo mu)
S chc
S đơn vị
Viết s
Đọc s (S đó gồm)
5
2
52
Năm mươi hai
3
7
70
Hai mươi sáu
Ba chục và 8 đơn vị
9 chục và 1 đơn vị
6
9
Bài 2: Ni (theo mu)
7 chc
99
4 chục và 5 đơn vị
70
84
Chín mươi chín
45
8 chục và 4 đơn vị
Bài 3: Viết s (Theo mu): M: 35 = 30 + 5
57 = ................................... 35 = ................................. 79 = ............................
40 + 6 = ............................ 99 = .................................. 87 = ............................
Bài 4: Tr li câu hi:
a) Các s lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50 là: ....................................................................
b) Khoanh vào s nh hơn 70 trong các số 45; 70; 82; 69
c) Viết các s tròn chc lớn hơn 30 và nhỏ hơn 80 là: .............................................

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2022 sách Kết nối là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập cuối kì sắp tới thêm kiến thức và nắm chắc nội dung, góp phần ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Kết nối là phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập minh họa được biên soạn nhằm giúp các em học sinh lớp 2 có thể giải các dạng toán đã học một cách chính xác và dễ dàng thuộc bộ sách Kết nối tri thức.

Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

Ngoài Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Kết nối, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt 2, Tiếng Anh lớp 2.

Đánh giá bài viết
53 65.707
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm