2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

2 Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 2 được biên tập bám sát chương trình học SGK tiếng Anh 2 My Phonics 2 và sách Family and Friends Special Edition giúp các em học sinh lớp 2 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm kì 1 hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 Family and Friends Special Edition có đáp án

I. Read and match. 

1. What's this?A. My name is Linda.
2. What's your name?B. I am fine, thanks.
3. How old are you?C. It is in my bag.
4. How are you?D. It is my bag
5. Where is it?E. I am five.

II. Reorder the word.

1. blue/ This/ my/ bike/ is/ ./

_________________________

2. doll/ this/ your/ Is/ ?/

_________________________

3. case/ This/ my/ pencil/ is/ ./

_________________________

4. an/ It/ apple/ is/ ./

_________________________

5. is/ Where/ bag/ your/ ?

_________________________

III. Write a or an. 

1. It's _____ green pen.

2. It's _____ orange.

3. It's _____ pink school bag.

4. Is it _____ apple?

5. It is _____ eraser.

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - D; 2 - A; 3 - E; 4 - B; 5 - C;

II. Reorder the word.

1 - This is my blue pen.

2 - Is this your doll?

3 - This is my pencil case.

4 - It is an apple.

5 - Where is your bag?

III. Write a or an.

1. It's __a___ green pen.

2. It's __an___ orange.

3. It's __a___ pink school bag.

4. Is it ___an__ apple?

5. It is __an___ eraser.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh SGK tiếng Anh 2 My Phonics 2

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and circle a or b.

Bài nghe

There is one example (0).

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

Question 2: Listen and tick (V) the picture with the suitable beginning sound.

Bài nghe

There is one example (0).

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

PART 2: READING AND WRITING

Question 3: Look and put a tick (V).

There is one example (0).

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

Question 4: Look and circle.

There is one example (0).

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe

ĐÁP ÁN

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and circle a or b. There is one example (0).

1. a; 2. b; 3. a; 4. b;

Question 2: Listen and tick (V) the picture with the suitable beginning sound. There is one example (0).

1. snake; 2. olive; 3. tea;

4. rabbit; 5. quilt; 6. pen;

PART 2: READING AND WRITING

Question 3: Look and put a tick (V). There is one example (0).

1. r; 2. o; 3. q; 4. p;

Question 4: Look and put a tick (V). There is one example (0).

1. quiz, queen

2. parrot, pen

Download đề thi, đáp án & file nghe mp3 tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
12 19.343
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm