Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 chương trình mới học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 2 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 2 khác nhau giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

I. Tích V vào ô trống em nghe được:

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

II. Viết từ tương ứng với mỗi tranh.

fat - strong - rich

small - short - happy

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

III. Chọn đáp án đúng.

1. Whose.................. is it? It's our house.

A. pen

B. house

C. houses

2. Who is this? This is .......................dad.

A. I

B. me

C. my

3. My sister ................. young.

A. is

B. am

C. are

4. What is..................... name? Her name is Linh.

A. she

B. her

C. hers

5. That’s my uncle. .................is strong.

A. She

B. He

C. His

IV. Thay thế She hoặc He cho mỗi từ gạch chân dưới đây

VD: My grand dad is strong.

He is strong.

His mum is happy.

She is happy .

1. My dad is weak.

................................................

2. My daughter is small.

................................................

3. My uncle is poor.

................................................

4. Her sister is fat.

...........................................

5. My son is angry.

...........................................

V. Hoàn thành câu:

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

ĐÁP ÁN

II. Viết từ tương ứng với mỗi tranh.

1 - Small; 2 - strong; 3 - happy; 4 - rich; 5 - short

III. Chọn đáp án đúng.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - B

IV. Thay thế She hoặc He cho mỗi từ gạch chân dưới đây

1 - He

2 - She

3 - He

4 - She

5 - He

V. Hoàn thành câu:

1 - No, he isn’t.

2 - Yes, she is.

3 - Yes, she is.

4 - No, he isn’t.

5 - Yes, she is.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe của Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 10.212
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm