Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

Hãy thử sức với Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án năm 2019 - 2020 dưới đây để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Đừng bỏ lỡ Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 các bạn nhé.

I. Nội dung đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 2 số 1

Part I. Listening (5pts)

Question 1. Listen and match. (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Question 2: Listen and circle (1 pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Question 3. Listen and number (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Question 4. Listen and color (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Question 5. Listen, look and complete. (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

II. Nội dung đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 số 2

I. Read and match

Bộ đề thi cuối năm Tiếng Anh lớp 2

II. Write the correct words with the picture

dress grapes boy cook flower

Bộ đề thi cuối năm Tiếng Anh lớp 2

1,…………… 2, ………… 3, …………...... 4, ………… 5………………

III. Complete the sentences

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

IV. Read and choose the correct answer

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

V. Recorder the letters

Bộ đề thi cuối năm Tiếng Anh lớp 2

III. Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 2 kì 2 số 2

I. Read and match

1. princess; 2. monkey; 3. bell; 4.Swing;

II. Write the correct words with the picture:

dress - 4; grapes - 1; boy - 5; cook - 2; flower - 3;

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love to skate.

4. I like to swim.

5. My sister is cleaning the room.

IV. Read and choose the correct answer.

1. A. fly

2. B. cowboy

3. C. flower

4. B. grass

5. A. book

6. C. star

V. Recorder the letters

1. o c h l t a c o e -> chocolate

2. theet -> teeth

3. e t f e -> feet

4. kspi -> skip

5. w o r c n -> crown

IV. Nội dung Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 số 3

I. Read and match

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

II. Write the correct words with the picture:

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

III. Complete the sentences

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

IV. Read and choose the correct answer

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

V. Recorder the letters

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

V. Đáp án đề tiếng Anh lớp 2 học kì 2 số 3

I. Read and match

1 - swan; 2 - ski; 3 - pram; 4 - plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 - planet; 2 - toy; 3 - tractor; 4 - whale; 5 - doll;

III. Complete the sentences

1 - I like to drive a train;

2 - That is my mother;

3 - We have to brush our teeth;

4 - My father is winding the clock;

5 - The birds are flying to the flowers;

IV. Read and choose the correct answer

1 - A. clown; 2 - C. step; 3 - B. pram;

4 - A. chicken; 5 - B. chips; 6 - C. cats;

V. Recorder the letters

1 - princess; 2 - cook;

3 - wheel; 4 - father;

5 - drop;

Còn tiếp ...

Ngoài Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập môn tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi giữa kì 2 lớp 2, Tiếng Anh lớp 2 theo từng unit...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
51 51.526
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm