Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Missing Addends, Mixed Addition and Subtraction

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Missing Addends, Mixed Addition and Subtraction

Toán song ngữ lớp 2: Cộng trừ các số có 2 chữ số, 3 chữ số - Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Missing Addends, Mixed Addition and Subtraction được trình bày khoa học, logic sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được kiến thức toàn bài, giúp các em hiểu được cách tính cộng, trừ các số có 3 chữ số, cách giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn. Mời quý thầy cô giáo tham khảo để thiết kế bài giảng chuyên nghiệp hơn, các em học sinh tham khảo để xem trước nội dung hoặc ôn lại kiến thức nhanh chóng, tiện lợi hơn.

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Adding 3 Digit Numbers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: 3 Digit Numbers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Skip Counting by 1 Digit

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Missing Addends, Mixed Addition and Subtraction

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Odd & Even Numbers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Ordinal Numbers

Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

Bài tập Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Counting Numbers up to 1,000

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 2: Comparing & Ordering

Bài Tập Cộng Trừ Các Số Có Ba Chữ Số (không Nhớ)

Cộng Số Có 3 Chữ Số Không Nhớ

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Đánh giá bài viết
1 1.396
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm