Bài tập A An lớp 2 có đáp án

Bài tập tiếng Anh 2: A/ An có đáp án

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề, Bài tập về A/ An lớp 2 có đáp án bao gồm nhiều câu bài tập khác nhau liên quan đến cách dùng mạo từ A/ An trước Danh từ giúp các em ôn tập hiệu quả.

Điền A/ An vào chỗ trống.

1. _______ apple

2. _______orange.

3. _______ banana

4. _______ monkey

5. _______ elephant

6. _______ dog

7. _______ cat

8. _______ rat

9. _______ mouse

10. _______ fish

11. _______ tiger

12. _______ lion

13. _______ pig

14. _______ chicken

15. _______ duck

16. _______ pen

17. _______ ruler

18. _______ eraser

19. _______ bag

20. _______ book

21. _______ tree

22. _______ skirt

23. _______ laptop

24. _______ snack

25. _______  cup

Xem đáp án

1 - AN; 2 - AN; 3 - A; 4 - A; 5 - AN

6 - A; 7 - A; 8 - A; 9 - A; 10 - A;

11 - A; 12 - A; 13 - A; 14 - A; 15 - A;

16 - A; 17 - A; 18 - A; 19 - A; 20 - A;

21 - A; 22 - A; 23 - A; 24 - A; 25 - A;

Ex 2: Chọn đáp án đúng

1. I have got _________ big shirt

A. a

B. an

2. I am _________ Swedish girl

A. a

B. an

3. What _________ old man!

A. a

B. an

4. I can see _________ pink car

A. a

B. an

5. There is _________ dog

A. a

B. an

6. She has got _________ orange ribbon

A. a

B. an

7. He is _________ English boy

A. a

B. an

8. Give me _________ book, please!

A. a

B. an

Xem đáp án

1. A

2. A

3. B

4. A

5. A

6. B

7. B

8. A

Ex 3: Complete the sentences with a/ an

1. There is ___________ iPad on the table.

2. She has ___________ idea.

3. ___________ umbrella is ___________ useful thing.

4. I want to eat ___________ apple.

5. Give me ___________ pencil

6. I bought ___________ umbrella for my mom.

7. My friend has ___________ pet dog.

8. Aladin had ___________ magic lamp.

Xem đáp án

1. There is ___an________ iPad on the table.

2. She has ____an_______ idea.

3. _____an______ umbrella is ______an_____ useful thing.

4. I want to eat ___an________ apple.

5. Give me ______a_____ pencil

6. I bought _____an_____ umbrella for my mom.

7. My friend has ___a________ pet dog.

8. Aladin had _____a______ magic lamp.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh về A/ An lớp 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 13.804
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm