Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án

Mời các bạn tham khảo Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ 3 đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kì 2 có đáp án này sẽ giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện Tiếng Anh hiệu quả. Quý phụ huynh hoặc giáo viên có thể sử dụng bộ đề thi để cho học sinh ôn tập, giúp các em nắm vững kiến thức Tiếng Anh trên lớp.

Nội dung đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 1

I. Read and match

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

II. Write the correct words with the picture:

Dress/ Grape/ Boy/ Cook/ Flower

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

III. Complete the sentences

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

IV. Read and choose the correct answer.

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

V. Recorder the letters

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020 số 1

Có trong file tải. Bạn đọc nhấp vào nút "Tải về" để download trọn bộ tài liệu

Nội dung đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020 số 2

I. Read and match

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

III. Complete the sentences

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

IV. Read and choose the correct answer.

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

V. Recorder the letters

Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020

Đáp án đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020 số 2

Có trong file tải. Bạn đọc nhấp vào nút "Tải về" để download trọn bộ tài liệu

Nội dung đề tiếng Anh lớp 2 học kì 2 năm 2019 - 2020 số 3

III .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ mang nghĩa khác loại). (1.25 điểm)

1 A. socks  B. shorts  C . kitchen  D. coat
2 A. sheep  B. dress  C. T-shirt  D. pants
3 A. fish  B. shoes C. lion D. goat
4 A. living room  B. hat  C. bedroom D. bathroom
5 A. house  B. apartment  C. chair  D. dining room

IV. Count and write. ( Đếm và viết ) (1 điểm)

1. seven + eight =________________

2. eighteen – six =_________________

3. Twenty – five=___________________

4. Eight + Eight= ___________________

5. Three+ ten=____________________

6. Seventeen + three=___________________

7. Eight + Ten=_______________________

8. Twelve – six=______________________

9. Eleven+ seven= _____________________

10. Fourteen – Nine=__________________

V. Complete the sentences and translate in to Vietnamese. (4 điểm)

1/ is / my / ball. /red /This

->__________________________________________

2/ Where / the/ are/ lion?

->__________________________________________

3/ How old / you?/are

->_________________________________________

4/ he/ Is / a policeman?

->_________________________________________

5/ mom/ My / is / a nurse.

->_________________________________________

6/ His name / Tom. / is

->_________________________________________

7/ are / These / my hands.

->_________________________________________

8/ table? / What’s /on /the

->_________________________________________

9/ The slide /under / is /the tree.

->_________________________________________

10/ tiger/ The / is / on/the sofa.

->__________________________________________

11/ is /in / the tree. / The bike

->________________________________________

12/ is / The teddy bear/ under /the slide.

->________________________________________

13/ the seesaw. / is / on / The doll

->________________________________________

14/ The ball /on / is / the goal.

-> ________________________________________

15/ is / This / Billy’s / ice cream.

->________________________________________

16/ My grandpa / a / is / doctor.

->________________________________________

17/ the ball / Is / under / the table?

->________________________________________

18/ What color / the umbrella / is?

->________________________________________

19/ she / Is / a / pilot?

->_________________________________________

20/ you / Do / like / cookies?

->_________________________________________

VI. Write. (viết.) (1 điểm)

1. Is Billy in the bedroom? Yes, he is.

2. ______ they in the bath room? No, they ________.

3. ______Tom and Tim in the dining room.? Yes, they ______.

4. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

5. ______Mom in the kitchen? No, she ________.

VII. Write the word . (Viết từ .) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoát

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p i) con heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) con cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) con ngựa vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) con hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) con sư tử

Đáp án đề ôn tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 số 3

Có trong file tải. Bạn đọc nhấp vào nút "Tải về" để download trọn bộ tài liệu.

Ngoài Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập môn tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi giữa kì 2 lớp 2, Tiếng Anh lớp 2 theo từng unit, đề thi học kì 2 lớp 2...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
323 207.333
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm