Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tin Học năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi cuối học 2 lớp 2 môn Tin Học năm 2019 - 2020
MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ U, SỐ ĐIỂM - LỚP 2 HKII
Mạch kiến
thức,
năng
Số
câu
số
điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TN
TL/
TH
TN
TL/
TH
TN
TL/
TH
TN
TL/
TH
Tổng
TL
1. Làm quen
với máy tính,
thông tin
Số
câu
4
1
1
6
Số
điểm
2,0
0.5
2,0
4,5
45%
2. Luyện tập
chuột bàn
phím qua các
trò chơi
Số
câu
4
2
1
1
8
Số
điểm
2,0
1
0,5
2,0
5,5
55%
Tổng
Số
câu
8
0
3
0
1
1
0
1
14
Số
điểm
4,0
-
1,5
0
0,5
2,0
-
2,0
10
Tỷ lệ
%
40%
0%
15%
0%
0,5%
20%
0%
20%
100%
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Số
câu
Điểm
Tỷ
lệ
thuyết
(20')
12
6
60%
Thực hành
(15')
2
4
40%
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trường Tiểu học …..
KIỂM TRA CUỐI HỌC II
Họ tên:............................................
Năm học: 2019 2020
Lớp: 2.........
Môn: Tin học
Thời gian làm i 35 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
I. THUYẾT (6,0 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng.
Câu 1: Máy tính gồm mấy b phận chính?
A. 3 B. 4 C. 5
Câu 2. Các bộ phận chính của một máy vi tính để bàn:
A. Chuột, con trỏ, đĩa cứng, USB
B. Bàn phím, phần mềm, điện, phần mềm
C. Màn hình, thân máy, chuột, bàn phím
Câu 3. thế đúng khi đặt tay lên bàn phím máy tính:
A. B. C.
Câu 4. mấy dạng thông tin thường gặp?
A. 2 B. 3 C. 4

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tin Học

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tin Học năm 2019 - 2020 gồm các kiến thức trọng tâm giúp các em học sinh nắm được các nội dung phạm vi ôn tập môn Tin học lớp 2 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020 môn Toán:

Đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020 môn Tiếng Việt:

Ngoài Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tin Học năm 2019 - 2020 trên. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em lớp 2 hoặc các bài tập Tiếng Anh lớp 2, bài tập nâng cao Tiếng Việt 2bài tập nâng cao Toán 2 mà VnDoc.com đã đăng tải. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
2 3.393
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 Xem thêm