Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức bao gồm các đề thi học kì 2 lớp 2 gồm có cấu trúc 03 mức soạn theo Thông tư 27 giúp các em tự tin hơn khi tham gia kì thi lớp 2 chính thức và đạt được kết quả cao.

Xem thêm:

Đề ôn tập học kì 2 lớp 2 Số 1

Câu 1: Các số 357, 565, 429, 678 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 357, 429, 565, 678

B. 678, 565, 429, 357

C. 357, 565, 678, 429

D. 678, 429, 327, 565

Câu 2: Trong phép tính 5 x 4 = 20 thì 4 được gọi là

A. Tích

B. Thừa số

C. Số chia

D. Thương

Câu 3: >,<,=

537 ..... 497

365... 300 + 60 + 5

Câu 4: Số?

2km = …………… m

70 cm = ………… dm

Câu 5: Mỗi hàng có 2 học sinh. Hỏi 5 hàng như vậy có bao nhiêu học sinh?

Trả lời: Số học sinh 5 hàng như vậy có là……. học sinh.

Câu 6: Nối?

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối

Câu 7: Đặt tính rồi tính

358 + 214

845 - 120

236 + 523

880 - 54

Câu 8: Tính:

420 + 53 – 212 =

1000 – 400 + 99 =

Câu 9: Cho các số 2, 5,10. Em hãy lập các phép tính nhân, chia thích hợp từ ba số đã cho.

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Câu 10: Một cửa hàng buổi sáng bán được 345kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 136 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

Đề ôn tập học kì 2 lớp 2 Số 2

Câu 1: Tính nhẩm

2 x 4 =

5 x 5 =

14 : 2=

40 : 5 =

Câu 2: Số liền trước số lớn nhất có ba chữ số là

A. 900

B. 987

C. 998

D. 999

Câu 3: 857 = 800 + … + 7 số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A. 5

B. 50

C. 500

D. 5000

Câu 4: Đặt tính rồi tính

247 + 351

639 + 142

848 – 326

761 - 43

Câu 5: Đ hay S?

1m = 10 cm

3km = 3000m

Câu 6: Tính

658 kg + 223 kg =

600l – 200l =

Câu 7: Hình vẽ dưới đây có

Đề thi học kì 2 lớp 2 Kết nối

a) …… hình tam giác

b) …… hình tứ giác

Câu 8: Tích của 5 và số lớn nhất có một chữ số là

A. 5

B. 9

C. 40

D. 45

Câu 9: Số?

A. 35…< 351

B. 898 > 8…9

Câu 10: Trong vườn ươm có 657 cây giống, người ta lấy đi 239 cây giống để trồng rừng. Hỏi trong vườn ươm còn lại bao nhiêu cây giống?

Còn tiếp, tải về để xem trọn bộ

Ngoài Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm giải Toán lớp 2 KNTT, Tiếng Việt lớp 2 KNTT. ..... để học tốt toàn diện tất cả các môn học.

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
25 17.387
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Huy Tran Quang
  Huy Tran Quang

  minh


  Thích Phản hồi 23:31 22/06

  Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức

  Xem thêm