Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 - Đề 3

Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 sách Kết nối tri thức - Đề 3 là tài liệu được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 soạn đúng theo kiến thức sách kết nối tri thức tập 2, là tài liệu quan trọng giúp các thầy cô xây dựng đề cương lớp 2, lên kế hoạch ôn tập cho học sinh của mình.

>> Bài trước: Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 - Đề 2

Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 Kết nối tri thức

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số gồm 4 chục, 2 trăm, 5 đơn vị là:

A. 245

B. 254

C. 452

D. 425

Câu 2. Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 100

B. 101

C. 123

D. 102

Câu 3. Kết quả của phép tính 5 x 8 + 135 là:

A. 170

B. 175

C. 180

D. 185

Câu 4. Số hình tứ giác trong hình vẽ dưới đây là:

Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 Kết nối tri thức

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

Câu 5. Đồng hồ dưới đây chỉ:

Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 Kết nối tri thức

A. 12 giờ rưỡi

B. 12 giờ 6 phút

C. 13 giờ 30 phút

D. 6 giờ 12 phút

Câu 6. Tổ Một xếp được 321 chiếc thuyền giấy, tổ Hai xếp được ít hơn tổ Một 50 chiếc thuyền giấy. Hỏi tổ Hai xếp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy?

A. 371 chiếc

B. 281 chiếc

C. 271 chiếc

D. 160 chiếc

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 152 + 238

b) 451 + 372

c) 748 – 465

d) 691 – 259

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m 9dm = …….. dm

b) 5m 2cm = ……. cm

Câu 3. Một trường tiểu học có 358 học sinh nam và 324 học sinh nữ. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu 4. Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 345 sẽ được kết quả là số lớn nhất có ba chữ số khác nhau?

Đáp án Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 Kết nối tri thức

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số gồm 4 chục, 2 trăm, 5 đơn vị là:

A. 245

B. 254

C. 452

D. 425

Phương pháp

Viết số lần lượt từ hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Cách giải

Số gồm 4 chục, 2 trăm, 5 đơn vị là 245

Chọn A

Câu 2. Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 100

B. 101

C. 123

D. 102

Cách giải

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau 102

Chọn D

Câu 3. Kết quả của phép tính 5 x 8 + 135 là:

A. 170

B. 175

C. 180

D. 185

Phương pháp

Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Cách giải

5 x 8 + 135 = 40 + 135 = 175

Chọn B

Câu 4. Số hình tứ giác trong hình vẽ dưới đây là:

Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 Kết nối tri thức

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

Phương pháp

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Cách giải

Trong hình trên có 6 hình tứ giác.

Chọn D

Câu 5. Đồng hồ dưới đây chỉ:

Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 Kết nối tri thức

A. 12 giờ rưỡi

B. 12 giờ 6 phút

C. 13 giờ 30 phút

D. 6 giờ 12 phút

Phương pháp

Quan sát đồng hồ rồi chọn đáp án thích hợp.

Cách giải

Đồng hồ trên chỉ 12 giờ rưỡi hay 12 giờ 30 phút

Chọn A

Câu 6. Tổ Một xếp được 321 chiếc thuyền giấy, tổ Hai xếp được ít hơn tổ Một 50 chiếc thuyền giấy. Hỏi tổ Hai xếp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy?

A. 371 chiếc

B. 281 chiếc

C. 271 chiếc

D. 160 chiếc

Phương pháp

Số chiếc thuyền giấy tổ Hai xếp được = Số chiếc thuyền giấy tổ Một xếp – 50 chiếc

Cách giải

Tổ Hai xếp được số chiếc thuyền giấy là 321 – 50 = 271 (chiếc)

Chọn C

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 152 + 238

b) 451 + 372

c) 748 – 465

d) 691 – 259

Phương pháp

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

- Cộng hoặc trừ lần lượt từ phải sang trái

Cách giải

HS tự đặt phép tính.

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m 9dm = …….. dm

b) 5m 2cm = ……. cm

Phương pháp

Áp dụng cách đổi 1 m = 10 dm, 1m = 100 cm

Cách giải

a) 4m 9dm = 49 dm

b) 5m 2cm = 502 cm

Câu 3. Một trường tiểu học có 358 học sinh nam và 324 học sinh nữ. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Phương pháp

Số học sinh của trường = số học sinh nam + số học sinh nữ

Cách giải

Trường đó có tất cả số học sinh là

358 + 324 = 682 (học sinh)

Đáp số: 682 học sinh

Câu 4. Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 345 sẽ được kết quả là số lớn nhất có ba chữ số khác nhau?

Phương pháp

- Tìm số lớn nhất có ba chữ số khác nhau

- Số cần tìm = Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau – 345

Cách giải

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987

Số cần tìm là 987 – 345 = 642

Đáp số: 642

>> Bài tiếp theo: Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 - Đề 4

..................

Ngoài Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 Kết nối tri thức - Đề 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm Giải Toán lớp 2 KNTT để học đầy đủ hơn.

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
1 1.884
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức

    Xem thêm