Đề thi giữa kì 1 lớp 9

Chuyên mục này bao gồm các đề thi giữa kì 1 lớp 9, đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9, đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Sinh Học, Lịch Sử, Địa Lý cùng đáp án hoặc gợi ý đáp án kèm theo để các bạn tham khảo.