Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn GDCD năm 2020 - 2021

Ma Trận đề kiểm tra môn GDCD 9 giữa học kỳ 1 năm 2020

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn GDCD năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu gồm 2 trang giúp quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, biên soạn đề thi giữa học kì 1 lớp 9. Sau đây là tài liệu mời quý thầy cô tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Các cấp

độ tư

duy

Tên

chủ đề/bài học

Nhận

biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TN KQ

TL

TN KQ

TL

 

(1)

Chí công vô tư

Hành vi

biểu hiện chí công vô

tư/thiếu chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày.

-Nêu được thế nào là chí công vô tư; một hành vi thể hiện chí

công vô tư của học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

Số câu

1

1

 

 

 

 

 

 

2

Số điểm

0,33

2

2,33

Tỉ lệ

3,3%

20%

23,3%

(2)

Biểu hiện của người có tính tự chủ

 

Hiểu

 

 

 

 

 

 

Tự chủ

được thế

 

nào là tự

 

chủ ; ý

 

nghĩa

 

thành

 

ngữ (tục

 

ngữ, ca

 

dao) liên

 

quan

Số câu

1

 

2

 

 

 

 

 

3

Số điểm

0,33

0,67

1

Tỉ lệ

3,3%

6,7%

10%

(3)

 

 

-Phân

Ý

 

 

 

 

 

Dân chủ và kỉ luật

biệt

nghĩa

 

được

của

 

hành vi

việc

 

thực

thực

 

hiện dân

hiện

 

chủ/

tốt

 

thiếu

dân

 

dân chủ

chủ

 

 

 

 

trong công việc

chung.

và kỉ luật

 

 

 

 

 

Số câu

 

 

1

1

 

 

 

 

2

Số điểm

0,33

1

1,33

Tỉ lệ

0,33%

10%

13,3 %

(4)

Biểu hiện

 

Giá trị

 

Ngày kỉ niệm Quốc tế hòa bình (Hòa bình thé

giới).

 

 

 

 

Bảo vệ hòa bình

của sống

của hòa

 

hòa bình

bình

 

trong sinh

 

 

hoạt hằng

 

 

ngày

 

Số câu

1

 

1

 

1

 

 

 

3

Số điểm

Tỉ lệ

0,33

3,3%

0.33

3.3%

0.33

3.3%

1

10%

(5)

Sống hội nhập (Tình hữu nghị giữa các dân tộc

trên thế giới; Hợp tác cùng phát triển).

-Nguyên tắc

 

Xác

 

Tán

Nhận

 

Ứng

 

hợp tác quốc

định

thành/

xét,

xử tình

tế của Đảng

được

không

đánh

huống

và nhà nước

nội dung

tán

giá

thực tế

ta.

ý nghĩa

thành ý

hành

liên

-Hành vi,

của

kiến

vi

quan

hoạt động

quan hệ

liên

đúng

đến

thể hiện tình

hữu

quan

/sai

chủ đề

hữu nghị,

nghị và

đến

liên

 

quan hệ hợp

hợp tác

chủ đề.

quan

 

tác.

 

 

đến

 

 

 

 

chủ

 

 

 

 

đề;

 

 

 

 

Giải

 

 

 

 

thích

 

 

 

 

vì sao

 

Số câu

3

 

2

 

2

1/2

 

1/2

8

Số điểm Tỉ lệ

1

10%

0,67

6,7%

0.67

6,7%

1

10%

1

10%

4,34

43,4%

Tổng số câu

6

1

6

1

3

1/2

 

1/2

18

Tổng số điểm Tỉ lệ

2

20%

2

20%

2

20%

1

10%

1

10%

1

10%

1

10%

10

100%

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn GDCD năm 2020 - 2021 được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các thầy cô biên soạn đề thi và ôn tập đề thi giữa kì 1 lớp 9.

---------------------------

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn GDCD năm 2020 - 2021, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 282
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm