Tiếng Anh 6 mới

Soạn Anh 6 mới

Môn Tiếng Anh lớp 6 mới hay còn gọi là Tiếng Anh 6 thí điểm sẽ được VnDoc cập nhật giúp bạn những phần nội dung học, giải tiếng anh 6 mới, bài tập tiếng anh 6 mới. Các bài Soạn Anh 6 mới bao gồm các phần: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focus nội dung bám sát SGK Tiếng Anh 6 Mới. Ngoài phần Tiếng Anh 6 chương trình cũ, mời các bạn tham khảo chuyên mục thí điểm này