Tiếng Anh lớp 6 mới

Tiếng Anh lớp 6 - Giải tiếng Anh lớp 6

Môn Tiếng Anh lớp 6 mới hay còn gọi là Tiếng Anh 6 thí điểm sẽ được VnDoc cập nhật giúp bạn những phần nội dung học, hướng dẫn lời giải tiếng anh 6 mới, bài tập tiếng anh lớp 6 theo từng Unit. Các bài Soạn Anh 6 mới bao gồm các phần: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking back và Project nội dung bám sát SGK Tiếng Anh 6 Mới. Ngoài phần Tiếng Anh 6 chương trình cũ, mời các bạn tham khảo chuyên mục thí điểm này.