Communication Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2021 - 2022, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Communication bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 - 5 trang 43 SGK tiếng Anh 6 Kết nối tri thức Unit 10 Our houses in the future.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- make an interview, ask and answer about their future house.

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "Our houses in the future"

- Grammar: Will structure and Might structure

II. Soạn giải Communication tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Everyday English - Tiếng Anh mỗi ngày

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến những câu được đánh dấu.

Click để nghe

2. Work in pairs. Express your surprise when you see your partner's new watch, TV, mobile phone, etc. Làm việc theo cặp. Bày tỏ sự ngạc nhiên khi bạn nhìn thấy đồng hồ mới, TV, điện thoại di động, v.v. của bạn cùng bàn.

- Wow! Is that your new dress? It’s really gorgeous!

- Wow! Are they your new shoes? It's really sporty.

Houses and appliances in the future

3. Read the questions in the class survey below. Tick Y (Yes) or N (No). Đọc các câu hỏi trong cuộc khảo sát lớp học bên dưới. Đánh dấu Y (Có) hoặc N (Không).

Hướng dẫn dịch

1 - Bạn sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao?

2 - Ngôi nhà của bạn sẽ ở trong không gian?

3 - Bạn sẽ có nhiều cây và hoa xung quanh nhà của bạn?

4 - Bạn sẽ có một tủ lạnh có thể nấu các bữa ăn của bạn?

5 - Bạn sẽ có một chiếc máy ảnh có thể theo dõi nơi ẩn náu của bạn?

6 - Bạn sẽ có một chiếc ô tô có thể bay?

4. Work in pairs. Use the questions in 3 to interview your partner. Làm việc theo cặp. Sử dụng các câu hỏi trong 3 để phỏng vấn bạn của bạn.

5. Tell the class about your interview. Nói với cả lớp về bài phỏng vấn của em.

Gợi ý

In the future, Van will live a hi-tech house. It will be in the mountains. There will be a lot of trees and flowers around her house. She won’t have a fridge that can cook meals but she might have a smart cooker to do that. She will have a robot that can look after her children. and it can do housework, too. She will also have car that can fly.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future Communication. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
9 2.061
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm