Skills 1 Unit 12 lớp 6 Robots

Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Skills 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 12 lớp 6 Robots Skills 1 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 - 5 trang 64 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 12 Robots.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- talk and read for specific information about types of robots and their abilities or skills.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Robots”.

- Structures: Could for past ability.

Will be able to for future ability

II. Soạn giải Skills 1 tiếng Anh Unit 12 lớp 6 Robots

1. Find the following words/phrases in the text below. What do they mean? Hãy tìm những từ hoặc cụm từ sau trong bài đọc. Chúng có nghĩa gì?

Đáp án

space robot (người máy không gian)

space station (trạm không gian)

apart from (tách khỏi)

planner (người lập kế hoạch)

typer (người đánh máy)

2. Read the news report on the international robot show. Then, answer the questions. Đọc bản tin về buổi trình diễn người máy quốc tế. Sau đó, trả lời các câu hỏi sau.

Đáp án

1 - International robot show

2 - Young people

3 - The children like to see them.

4 - There are worker robot, doctor robot, and space robot.

3. Read the text again and fill the table below. Đọc lại đoạn văn và hoàn thành bảng dưới đây.

Đáp án

Types of robotsWhat they can do
Home robotscan cook, make tea or coffee, clean the house, and do the laundry
Teaching robotscan help students study English, maths, literature and other subjects, improve their English pronunciation
Worker robotscan build our houses and buildings
Doctor robotscan help sick people
Space robotscan build space stations on the Moon and other planets

Hướng dẫn dịch

Hôm nay có một buổi trình diễn người máy quô'c tế đang diễn ra ở Hà Nội. Có nhiều người đến xem buổi trình diễn. Họ có thể xem nhiều loại người máy ở đó.

Những người trẻ tuổi thì quan tâm đến người máy gia đình. Những người máy này có thể nấu ăn, pha trà hoặc cà phê, lau nhà và giặt ủi.

Bọn trẻ thích xem người máy dạy học. Những người máy này có thể giúp chúng học tập. Người máy dạy học có thể dạy chúng tiếng Anh, văn học, toán và những môn học khác. Chúng có thể giúp bọn trẻ cải thiện phần phát âm. Những loại người máy khác cũng có mặt ở buổi trình diễn. Những người máy này có thể làm được nhiều việc. Người máy công nhân có thể xây nhà và những tòa nhà lớn; người máy bác sĩ có thể giúp đỡ người bệnh; và người máy không gian có thể xây trạm không gian trên Mặt trăng và những hành tinh khác.

4. Write what you think each type of robot will be able to do in the future. Viết những việc mà em nghĩ mỗi loại người máy sẽ có thể làm được trong tương lai.

Đáp án

Types of robotsWhat they will be able to do in the future
Home robotsThey will be able to recognize our faces. . .
Teaching robotsThey will be able to help children do homework.
Worker robotsThey will be able to build bridge.
Doctor robotsThey will be able to check sick people.
Space robotsThey will be able to make survey, inspect on other planets

5. Work in groups. Take turns talking about types of robots and what they will be able to do in the future. Can you think of other types of robots? Làm việc theo nhóm. Lần lượt nói về những loại ngtíời máy và những điều mà chúng sẽ có thể làm được trong tương lai. Em có thể nghĩ về những loại người máy khác không?

Gợi ý

- Entertainment robots : play music, dance, recognize songs.

- Worker robots will be able to work in dangerous places.

- Home robots will be able to take care of kids.

- Doctor robots will automatically do the surgery.

- Policemen robots: catch thieves, robbers, secure in public destinations, find the threat,...

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
26 1.074
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm