Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 1

Tài liệu Soạn Unit 1 My New School lớp 6 lesson Skills 1 trang 12 SGK tiếng Anh 6 tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 theo Unit mới năm 2020 - 2021 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 1 liên quan đến hai kỹ năng đọc và nói giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- read and talk about school activities, subjects, and what Ss do at school.

2. Objectives:

- Vocabulary: boarding, surrounded, international, creative

- Structures: The present simple tense.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 1

1. Read the text quickly to check your ideas. (Đọc đoạn văn bản để kiểm tra lại các ý)

Hướng dẫn dịch:

PLC Sydney (Presbyterian Ladies'College Sydney) là trường nữ sinh ở Sydney. Đó là một trường học nội ú. Học sinh học và sống ở đây. Có khoảng 1250 nữ sinh từ độ tuổi 4(mẫu giáo) đến độ tuổi 18 (lớp 12) học ở PLC Sydney. PLC Sydney có học sinh đến từ khắp nơi của Úc và cả du học sinh. Tại đây, học sinh học các môn học như toán, vật lý và tiếng Anh.

Trường THCS An Lạc tọa lạc tại tỉnh Bắc Ninh. Đó là một trường học nhỏ. Nó có 7 lớp và 194 học sinh. Trường học được bao quanh bởi núi và đồng lúa xanh. Ở đây có một phòng máy tính và một phòng thư viện. Ở đây cũng có vườn và sân trường . Bạn có thể thấy các nữ sinh đang múa ở sân trường.

Trường VINABRITA là một trường học quốc tế cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trường có những tòa nhà lớn và trang thiết bị hiện đại. Mỗi ngày, học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh. Vào buổi chiều, học sinh tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị. Họ chơi bóng rổ, bóng đá và cầu lông. Một số học sinh sáng tạo vẽ và sơn trong câu lạc bộ hội họa.

2. Now find these words in the text. What do they mean? (Tìm các từ sau trong đoạn văn bản. Chúng có nghĩa là gì?)

Đáp án gợi ý:

  • boarding : nội trú
  • international: quốc tế
  • surrounded: được bao quanh
  • creative: sáng tạo

3. Now read the text again and complete these sentences (Bây giờ, đọc lại đoạn văn bản và hoàn thành các câu)

Đáp án gợi ý:

1. Students live and study in a __boarding__school. They only go home at weekends.

2. __Vinabrita__has an art club.

3. There are girls'schools in__Sydney__ .

4. Around An Lac School, there are green fields and __mountains___ .

5. At Vinabrita School, students learn English with__English speaking teachers__.

Hướng dẫn dịch:

1. Học sinh sống và học trong trường nội trú. Họ chỉ về nhà vào cuối tuần.

2. Trường Vinabrita có một câu lạc bộ nghệ thuật.

3. Có trường học dành cho nữ ở Sydney.

4. Quanh trường An Lạc có đồng xanh và núi non.

5. Ở trường Vinabrita, học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh.

4. Which school would you like to go to? Why? First complete the table. Then discuss with your friends . (Bạn thích học ở trường nào nhất? Tại sao? Trước hết, hoàn thành bảng dưới. Sau đó, thảo luận với bạn bè)

Gợi ý:

Name of school

Reasons you like it

Reasons you don’t like it

PLC Sydney

It is boarding school

Doesn’t have school boys.

Vinabrita

It has big buildings and modern equipment

Doesn’t have a school garden

An Lac

It has a school garden. It is surrounded with mountains and green files

It’s small, doesn’t have modern equipment

Hướng dẫn dịch:

Tên trường

Lý do bạn thích

Lý do bạn không thích

PLC Sydney

Đó là một trường nội trú.

Không có học sinh nam

Vinabrita

Trường có nhiều tòa nhà lớn và trang thiết bị hiện đại

Không có vườn trường

An Lac

Trường có vườn trường, được bao phủ bởi núi non và đồng lúa.

Nhỏ và không có trang thiết bị hiện đại

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 1 My new school Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
17 1.692
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức Xem thêm