Tiếng Anh lớp 6 unit 3 Project

Tiếng Anh 6 Global success Unit 3 My friends Project trang 35

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 3 Project dưới đây nằm trong bộ tài liệu Soạn Tiếng Anh 6 Global success theo từng lesson do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Project Unit 3 lớp 6 My friends trang 35 giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 unit 3 Friends đầy đủ nhất

Soạn giải tiếng Anh 6 Unit 3 Project trang 35

My class yearbook - Kỷ yếu lớp tôi

How to make a class yearbook - Cách làm kỷ yếu lớp

1. Stick a photo/drawing of the friend sitting next to you on a large sheet of paper. Dán một bức ảnh / bức vẽ của người bạn ngồi bên cạnh bạn trên một tờ giấy lớn.

2. Interview your friend to find out about him/her (e.g. favourite subjects, favourite books, what he / she likes, etc.). Phỏng vấn bạn bè của bạn để tìm hiểu về bạn ấy (ví dụ: môn học yêu thích, sách yêu thích, món đồ bạn ấy thích, v.v.).

3. Write a short description of your friend. Describe his / her appearance and personality. Add some information you have from the interview. Viết một đoạn mô tả ngắn về người bạn của bạn. Mô tả ngoại hình và tính cách của bạn ấy. Thêm một số thông tin bạn có từ cuộc phỏng vấn.

4. Decorate the page. Show it to your class and talk about it. Trang trí trang. Cho lớp của bạn xem và nói về nó.

5. Together make a class yearbook. Cùng nhau làm kỷ yếu lớp.

Gợi ý 1

Name: Nam

He is tall and fat. He has short black hair and big round eyes.

He is smart, sociable and helpful. He usually helps me with my difficult homework.

He likes playing football.

He always reads comics in his bedroom after school.

At the weekend, we usually go to the park next to our school.

Hướng dẫn dịch

Tên: Nam

Anh ấy cao và mập. Anh ấy có mái tóc đen ngắn và đôi mắt to tròn.

Anh ấy thông minh, hòa đồng và hay giúp đỡ. Anh ấy thường giúp tôi làm những bài tập khó.

Anh ấy thích chơi bóng đá.

Anh ấy luôn đọc truyện tranh trong phòng ngủ sau giờ học.

Vào cuối tuần, chúng tôi thường đi đến công viên cạnh trường.

Gợi ý 2

Name: Linh

She is tall and thin. She has long black hair and brown eyes.

She is very talkative and humorous girl. She is also intelligent.

She likes singing and drawing.

She likes reading comic books when she has free time.

Hướng dẫn dịch

Tên: Linh

Cô ấy cao và gầy. Cô ấy có mái tóc đen dài và đôi mắt nâu.

Cô ấy là một cô gái rất hay nói và hài hước. Cô ấy cũng thông minh.

Cô ấy thích ca hát và vẽ.

Cô ấy thích đọc truyện tranh khi có thời gian rảnh.

Xem chi tiết tại:

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 3 My Friends Project trang 35. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
39 4.344
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm