Tiếng Anh 6 Unit 7: A Closer Look 1

Tài liệu Soạn tiếng Anh lesson A Closer Look 1 Unit 7 trang 8 SGK tiếng Anh 6 mới tập 2 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng bài học mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu soạn Anh 6 gồm lời giải chi tiết, hướng dẫn dịch và file nghe mp3 của tất cả các phần bài tập 1 - 6 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài hiệu quả trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

- By the end of the lesson, ss will be able to:

– Pronounce correctly the sounds / θ / and / ð / in isolation and in context; Practise some words about TV programme.

– Improve their listening skill, writing skill and pronunciation.

2. Objectives

– Vocab: TV programme lexical items

– Phonetics: Practise the sounds: / θ / and / ð /.

II. Nội dung soạn A Closer Look 1 Unit 7 Television

1. Write the words/phrases in the box under the pictures (Viết những từ/ cụm từ trong khung vào dưới những bức hình sau.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 Unit 7: A Closer Look 1

Đáp án:

1. newsreader (người đọc tin tức)

2. TV schedule (lịch phát truyền hình)

3. MC (người dẫn chương trình truyền hình)

4. viewer (người xem)

5. remote control (điều khiển từ xa)

6. weatherman (người dự báo thời tiết)

2. Choose a word from the box for each description below. (Chọn một từ trong khung phù hợp với miêu tả bên dưới)

Tiếng Anh 6 Unit 7: A Closer Look 1

Đáp án:

1. _weatherman_ (người thông báo thông tin thời tiết): Một người đàn ông trên chương trình truyền hình hoặc đài phát thanh đưa ra dự báo thời tiết.

2. _newsreader_ (người đọc tin tức): Một ai đó đọc lớn những tin tức trên một chương trình tin tức trên truyền hình hoặc đài phát thanh.

3. _remote control_ (điều khiển từ xa): Chúng ta sử dụng nó để đổi kênh từ một khoảng cách.

4. _MC_ (người dẫn chương trình): Một người giới thiệu cho một sự kiện truyền hình.

5. _volume button_ (nút chỉnh âm lượng): Nó là một nút trên ti vi để thay đổi âm lượng.

6._TV viewer_ (người xem truyền hình): Một người xem truyền hình.

3. Game (Trò chơi)

Divide the class into 4-5 groups. Each group choose two words from the list below and work out a description for each word. The groups take turns reading the description aloud. The other groups try to guess what word is it. The group with the most correct answers wins. (Chia lớp thành 4-5 nhóm. Mỗi nhóm chọn 2 từ trong danh sách dưới đây và miêu tả mỗi từ. Từng nhóm lần lượt đọc lớn phần miêu tả. Những nhóm khác cố gắng đoán từ đó là gì. Nhóm nào có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ chiến thắng)

- Newsreader: Who reads the news on TV or radio./ A person who reads news.

- Weatherman: Who gives weather information on TV or radio/ A man who gives a weather forecast.

- Comedian: Who makes the others laugh by telling jokes or funny stories./ A person whose job is to make people laugh by telling jokes and funny stories.

- TV screen: television display.

- Sports programme: Series of sport activities on it.

- Animal programme: Animals are the main characters.

- TV schedule: Listing date, time and names of TV programmes.

Pronunciation /θ/ and /ð/

4. Listen and repeat the words. (Nghe và lặp lại các từ sau)

Bài nghe:

- there

- Thanksgiving

- anything

- them

- weatherman

- both

- theatre

- Earth

- feather

- neither

- than

- through

5. Which words in 4 have /ɵ/ and which have /ð/? Listen again and write them in the correct column. (Từ nào trong phần 4 có âm /ɵ/ và từ nào có âm /ð/? Nghe lại và viết chúng vào cột chính xác.)

Bài nghe:

/θ//ð/

theatre,

thanksgiving,

earth,

through,

anything,

both

there,

them,

neither,

weatherman,

than,

feather

6. Tongue Twister. (Câu nói gây líu lưỡi. )

Bài nghe:

- The thirty-three thieves are thinking of how to get through the security. (33 tên trộm đang nghĩ cách qua mặt đội an ninh.)

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 7 A Closer Look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
24 2.958
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Gau Lon
    Gau Lon

    hay rể hiểu👍

    Thích Phản hồi 20:13 19/01
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm