Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 10: Our houses in the future

Mời các bạn tham khảo Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our house in the future do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây bao gồm toàn bộ kiến thức ngữ pháp quan trọng về cấu trúc và cách sử dụng Will và Might. Mời các em tham khảo để có thể vận dụng làm những bài tập liên quan.

1. Will (sẽ)

Dạng viết tắt của will là 'll, hình thức phủ định là will not {won’t), Will có dạng quá khứ là would.

Thể

Chủ ngữ

Động từ (V)

Vi du

Khẳng

định

He/She/It/ Danh từ số ít

will + V (nguyên thể)

She will help you to do it.

I/Y ou/W e/They/ Danh từ số nhiều

Phủ

định

He/She/It/ Danh từ số ít

will not (won’t) + V

(nguyên thể)

She won’t help you to do it.

I/Y ou/We/They/ Danh từ số nhiều

Thể

Trợ động từ + chủ ngữ

Động từ (V)

Ví dụ

Nghi

vân

Will + he/she/it/ danh từ số ít/ I/ you/ we/ they/ danh từ số nhiều

V (nguyên thể)...?

- Yes, s + will.

- No, s + won’t.

Will she help you to do it?

— Yes, she will.

- No, she won’t.

Chúng ta sử dụng will + V để nói về những hành động mà chúng ta nghĩ có thể xảy ra trong tương lai.

Cách dùng:

- Dùng để diễn đạt hoặc dự đoán sự việc, tình huống sẽ xảy ra trong tương lai.

Ex: It will rain tomorrow. Ngày mai trời sẽ mưa.

- Dùng để diễn đạt dự đoán về hiện tại.

Ex: It will rain today. Hôm nay trời sẽ mưa.

- Dùng để đưa ra quyết định ngay lúc đang nói.

Ex: She is so thirsty. She will make herself a cup of apple juice.

Cô ấy khát quá. Cô ấy sẽ tự làm cho mình một ly nước ép tảo.

- Dùng để chỉ sự sẵn lòng, sự quyết tâm.

Ex: I will do it if you need. Nếu bạn cần tôi sẽ làm nó.

She will give up smoking. Cô ấy sẽ từ bỏ hút thuốc.

- Đưa ra một lời hứa, lời đe dọa.

Ex: (I promise) I will not lie.

(Con hứa) con sẽ không nói dối nữa.

I won’t take you to the zoo if you do that again. Nếu con còn làm thế\ mẹ sẽ không dẫn con đi sở thú.

2. Might (có thể)

Thể

Chủ ngữ

Động từ (V)

Ví dụ

Khẳng

định

He/She/It/ Danh từ số ít

mỉght + V (nguyên thể)

He might get on the train.

I/You/W e/They/ Danh từ số nhiều

Phủ

định

He/She/It/ Danh từ số ít

might not + V

(nguyên thể)

She might not travel by motorbike.

Chúng ta sử dụng might + V để nói về những hành động có thể xảy ra trong tương lai (Chúng ta không chắc chắn chúng có xảy ra hay không).

Cách dùng:

- might được dùng để diễn tả một hành động, một sự việc có thể xảy ra hay không.

Ex: He might get on a taxi. I think his car is broken.

Anil ấy có thể đang đi tắc xi. Tôi nghĩ là xe hơi của anh ấy bị hỏng.

- might có thể được dùng để đưa ra gợi ý, nhưng không chắc là người nghe sẽ thích gợi ý này.

Ex: You might try an ice-cream. Bạn có thể thử ăn kem.

- might có thể được dùng để xin phép lịch sự trong tiếng Anh của người Anh (khác với tiếng Anh của người Mỹ), nhưng không thông dụng lắm.

Ex: Might I close the door? Tôi có thể đóng cửa được không?

Ngoài Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future, mời các bạn tham khảo thêm Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện tập trực tuyến về Ngữ pháp Tiếng AnhTừ vựng Tiếng Anh tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
5 3.117
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm