Review Unit 1 lớp 6 Home

Nằm trong bộ Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit năm 2023 - 2024, Soạn tiếng Anh Review Unit 1 lớp 6 Home bao gồm đáp án các phần bài tập trong SGK tiếng Anh 6 i-Learn Smart World giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Listening Review unit 1 home lớp 6 trang 86

You will hear Jack talking to a friend about his family. What housework do Jack's family members do? For each question, write a letter (A-H) next to each person. You will hear the conversation twice. Em sẽ được nghe Jack nói với 1 người bạn về gia đình của anh ấy. Các thành viên trong gia đình Jack làm việc nhà gì? Mỗi câu hỏi, viết chữ cái từ A - H cạnh mỗi người. Em sẽ được nghe đoạn hội thoại 2 lần.

Click để nghe

Đáp án

1 - A; 2 - F; 3 - G; 4 - E; 5 - B;

Nội dung bài nghe

Emma: Who do you live with, Jack?

Jack: I live with my father, mother, brother, sister, and uncle.

Emma: You have a big family! Do you all help with housework?

Jack: Yes, we do.

Emma: Really? What does your uncle do?

Jack: He makes dinner. He's a great cook!

Emma: Cool! How about your mother? Does she cook?

Jack: No, she doesn't. She does the laundry.

Emma: I see. How about your father?

Jack: Well, he does the shopping. He helps my sister with housework, too. She's only five.

Emma: She does housework?

Jack: Yeah, she cleans the kitchen

Emma: Wow! What about your brother? What housework does he do?

Jack: He does the dishes.

Emma: How about you?

Jack: I make breakfast. I like cooking.

Hướng dẫn dịch

Emma: Bạn sống với ai, Jack?

Jack: Tôi sống với bố, mẹ, anh, chị và chú.

Emma: Bạn có một gia đình lớn! Tất cả các bạn có giúp làm việc nhà không?

Jack: Vâng, chúng tôi làm.

Emma: Thật sao? Chú của bạn làm nghề gì?

Jack: Anh ấy làm bữa tối. Anh ấy là một đầu bếp tuyệt vời!

Emma: Tuyệt! Còn mẹ bạn thì sao? Cô ấy có nấu ăn không?

Jack: Không, cô ấy không. Cô ấy giặt đồ.

Emma: Tôi hiểu rồi. Còn bố bạn thì sao?

Jack: Vâng, anh ấy đi mua sắm. Anh ấy cũng giúp em gái tôi làm việc nhà. Cô ấy chỉ mới năm tuổi.

Emma: Cô ấy làm việc nhà?

Jack: Yeah, cô ấy dọn dẹp nhà bếp

Emma: Chà! Còn anh trai của bạn thì sao? Anh ấy làm việc nhà gì?

Jack: Anh ấy rửa bát.

Emma: Còn bạn thì sao?

Jack: Tôi làm bữa sáng. Tôi thích nấu ăn.

Reading unit 1 lớp 6 Home Review trang 86

Read about the three places. Choose the correct answer A, B or C. Đọc về 3 địa điểm dưới đây. Chọn đáp án đúng A, B hoặc C. 

Beautiful Places in the World

A. Lijiang is a city in the south of China. About 1.2 million people live there. It has many small canals and stone bridges. Many people visit Lijiang to see the dancing and singing show on Jade Dragon Snow Mountain.

B. Austin is a city in the south of the USA. About 950 thousand people live there. There are lots of beautiful parks in Austin. People enjoy walking or cycling in the parks or along the river.

C. Sydney is a city in the southeast of Australia. It is the largest city in the country. About 5.2 million people live there. There are many nice beaches in Sydney. It is a great place to go swimming and surfing.

Đáp án

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

Hướng dẫn dịch

Những địa điểm tuyệt đẹp trên thế giới

A. Lệ Giang là một thành phố ở phía nam của Trung Quốc. Khoảng 1,2 triệu người sống ở đó. Nó có nhiều kênh đào nhỏ và cầu đá. Nhiều người đến Lệ Giang để xem chương trình ca múa nhạc trên núi Tuyết Ngọc Rồng.

B. Austin là một thành phố ở phía nam của Hoa Kỳ. Khoảng 950 nghìn người sống ở đó. Có rất nhiều công viên đẹp ở Austin. Mọi người thích đi bộ hoặc đi xe đạp trong công viên hoặc dọc theo sông.

C. Sydney là một thành phố ở phía đông nam của Úc. Nó là thành phố lớn nhất trong cả nước. Khoảng 5,2 triệu người sống ở đó. Có rất nhiều bãi biển đẹp ở Sydney. Đó là một nơi tuyệt vời để đi bơi và lướt sóng.

Vocabulary Review unit 1 Home tiếng Anh 6 trang 87

Fill the blanks with the words from the unit. The first letter is already here. Hoàn thành chỗ trống bằng từ vựng trong bài học. Chữ cái đầu tiên có sẵn. 

Đáp án

2 - West

3 - dishes

4 - village

5 - yard

Grammar Review unit 1 Home i-Learn Smart World 6 trang 87

Underline the mistake in each sentence. Write the correct word in the line. Gạch chân lỗi sai trong mỗi câu sau. Viết từ đúng tại mỗi dòng. 

Đáp án

2 - have thành has

3 - cleaning thành clean

4 - do thành Does

5 - does thành do

6 - is thành are

Pronunciation trang 87 Review Unit 1 lớp 6

Circle the word that has the underlined part is pronounced differently from the others. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với từ còn lại. 

Đáp án

2 - A;

3 - B;

4 - D;

5 - A;

6 - A;

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 Unit 1 Home Review trang 86 87 chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 1 lớp 6 Home khác nhau như:

Đánh giá bài viết
56 17.943
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Nhân
  Nguyễn Nhân

  ủa câu kia sao có dấu

  Thích Phản hồi 09/10/21
  • Đoàn Đức Hải
   Đoàn Đức Hải

   do chở thành does kiểu vậy á\


   Thích Phản hồi 21:21 14/02

Tiếng anh 6

Xem thêm