Write an email about your best friend

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn viết thư điện tử tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Friends về miêu tả bạn thân bằng tiếng Anh giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Unit 3 Friends hiệu quả.

Writing Lesson 3 Unit 3 Friends Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Write an email about your best friend. Write 40 to 50 words. Viết một thư điện tử về bạn thân nhất của em. Viết 40 đến 50 từ.

To: [email protected]

Subject: RE: My best friend

Dear Peter,

Thanks for your email. Your best friend seems really nice.

Let me tell you about my best friend.

______________________________

______________________________

______________________________

Write back soon,

__________

Write:

• What his/her name is

• How old he/she is

• What he/she is like

• What he/she looks like

• What he/she does

Talk about your best friend - số 1

To: [email protected]

Subject: RE: My best friend

Dear Peter,

Thanks for your email. Your best friend seems really nice.

Let me tell you about my best friend.

Her name is Vy Oanh. She is eleven years old. She’s very kind and friendly. She’s cute and slim. She has big brown eyes and long blond hair. She is also very smart. She usually helps me with difficult homework. She always helps her mother with the housework after school.

Write back soon,

VnDoc

Hướng dẫn dịch

Gửi đến: [email protected]

Chủ đề: Người bạn tốt của tôi

Peter thân mến,

Cảm ơn email của bạn. Người bạn tốt nhất của bạn có vẻ thực sự rất tốt.

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về người bạn thân nhất của tôi.

Cô ấy tên là Vy Oanh. Cô là mười một tuổi. Cô ấy rất tốt bụng và thân thiện. Cô ấy dễ thương và mảnh mai. Cô ấy có đôi mắt nâu to và mái tóc dài màu vàng. Cô ấy cũng rất thông minh. Cô ấy thường giúp tôi làm những bài tập khó. Cô luôn giúp mẹ làm việc nhà sau giờ học.

Viết lại cho mình nhé

VnDoc

Write about your best friend số 2

To: [email protected]

Subject: RE: My best friend

Hi, VnDoc.com

Thanks for your email. Your best friend seems really nice.

Let me tell you about my best friend.

My best friend is Thuy Linh. She is my classmate. She is very beautiful. She is tall and slim. She has a short brown hair. She is wearing a pink dress and a pair of white shoes. She is very helpful. She always helps us when we need.

Write back soon,

My Le

Nội dung dịch

Gửi đến: [email protected]

Chủ đề: Người bạn tốt của tôi

VnDoc thân mến, 

Cảm ơn email của bạn. Người bạn tốt nhất của bạn có vẻ thực sự rất tốt.

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về người bạn thân nhất của tôi.

Bạn thân nhất của tôi là Thùy Linh. Cô ấy là bạn cùng lớp của tôi. Cô ấy rất xinh đẹp. Cô ấy cao và mảnh khảnh. Cô ấy có một mái tóc ngắn màu nâu. Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu hồng và một đôi giày trắng. Cô ấy rất hữu ích. Cô ấy luôn giúp đỡ chúng tôi khi chúng tôi cần.

Viết lại cho mình nhé

Mỹ Lệ

Write an email to your friend to tell about your best friend số 3

To: [email protected]

Subject: RE: My best friend

Hi, VnDoc.com

Thanks for your email. Your best friend seems really nice.

Let me tell you about my best friend.

My best friend is Huy Hung. He is best friend. He lives next to my house. He is very cool. He is tall. He has a short black hair. He is very intelligent. He can do all the difficult exercise in my class. He is also very funny. I always laugh at his stories. 

Write back soon,

My Le

Bản dịch

Gửi đến: [email protected]

Chủ đề: Người bạn tốt của tôi

VnDoc thân mến,

Cảm ơn email của bạn. Người bạn tốt nhất của bạn có vẻ thực sự rất tốt.

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về người bạn thân nhất của tôi.

Bạn thân nhất của tôi là Huy Hùng. Cậu ấy là bạn thân nhất. Cậu ấy sống cạnh nhà tôi. Anh ấy rất tuyệt. Cậu ấy cao. Cậu ta có một mái tóc đen ngắn. Cậu ấy rất thông minh. Cậu ấy có thể làm tất cả các bài tập khó trong lớp của tôi. Cậu ấy cũng rất vui tính. Tôi luôn cười với những câu chuyện của cậu ấy.

Viết lại cho mình nhé

Mỹ Lệ

Write an email describing your best friend số 4

To: [email protected]

Subject: RE: My best friend

Hi, VnDoc.com

Today, I'm going to tell about my best friend. She is one of the classmates. We have known each other since we were 6 years old. She has a short black hair and it is straight. Her lips is small but it's very beautiful. Her eyes is very affectionately. She is tall and thin. She is very kind and and generous. She spends her free time doing volunteer work at a local orphanage but she is a hard working student who always gets good grades. Unlike me, she likes sports very much. She plays badminton very good. I am very pleased to have such a kind and understanding friend like here. 

What about you? What is your best friend? I am looking forward to hearing from you. 

Best wishes, 

My Le

Google dịch

Tới: [email protected]

Chủ đề: RE: Bạn thân của tôi

Chào VnDoc.com

Hôm nay, tôi sẽ kể về người bạn thân nhất của tôi. Cô ấy là một trong những người bạn cùng lớp. Chúng tôi quen nhau từ năm 6 tuổi. Cô ấy có một mái tóc đen ngắn và nó thẳng. Môi cô ấy nhỏ nhưng rất đẹp. Đôi mắt của cô ấy rất trìu mến. Cô ấy cao và gầy. Cô ấy rất tốt bụng và hào phóng. Cô dành thời gian rảnh để làm công việc tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi địa phương nhưng cô là một học sinh chăm chỉ và luôn đạt điểm cao. Không giống như tôi, cô ấy rất thích thể thao. Cô ấy chơi cầu lông rất giỏi. Tôi rất vui khi có một người bạn tốt bụng và hiểu chuyện như ở đây.

Thế còn bạn? Bạn thân của bạn là gì? Tôi mong chờ tin tức từ bạn.

Lời chúc tốt nhất,

My Le

Trên đây là Đoạn viết tả bạn thân bằng tiếng Anh lớp 6 ngắn gọn. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 3 lớp 6 Friends khác nhau như:

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 lesson 3

Từ vựng Unit 3 lớp 6 Friends

Bài tập Unit 3 lớp 6 Friends i-Learn Smart World

Đánh giá bài viết
7 10.884
Sắp xếp theo

Luyện viết tiếng Anh

Xem thêm