Ngữ pháp unit 2 lớp 6 School

Ngữ pháp Unit 2 School tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 2 lớp 6 School dưới đây nằm trong bộ đề Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Ngữ pháp Unit 2 tiếng Anh 6 School bao gồm những cấu trúc tiếng Anh quan trọng trong Unit 2 School giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Tài liệu tiếng Anh 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.  

I. Đại từ sở hữu - Possessive pronouns

1.1. Đại từ sở hữu là gì?

- Đại từ sở hữu dùng để chỉ sự sở hữu và thay thế cho một danh từ, cụm danh từ đã được nhắc đến trước đó.

1.2. Cách dùng các đại từ sở hữu

a. Dùng thay cho một tính từ sở hữu (possessive adjective) và một danh từ đã nói phía trước.

Ví dụ:

I gave it to my friends and to yours. (= your friends) – Tôi đưa nó cho bạn của tôi và bạn của bạn

b. Dùng trong dạng câu sở hữu kép (double possessive).

Ví dụ:

He is a friend of mine. – Anh ta là một người bạn của tôi.

c. Dùng ở cuối các lá thư như một quy ước. Trường hợp này người ta chỉ dùng ngôi thứ hai.

Ví dụ: Để kết thúc một bức thư, ta viết

Yours sincerely,

1.3. Các đại từ sở hữu và nghĩa của chúng

ĐTSHÝ nghĩaVí dụ
minecủa tôiYour book is not as interesting as mine.
ours của chúng taThis house is ours.
yourscủa bạnI will give you mine and you give me yours.
hiscủa anh taHow can he eat my food not his?
herscủa cô ấyI can’t find my stapler so I use hers.
theirscủa họIf you don’t have a car, you can borrow theirs.
itscủa nóThe team is proud of its ability to perform.

II. Từ nối tiếng Anh And & But

And và But là 2 từ nối trong tiếng Anh mang ý nghĩa trái ngược nhau, cụ thể

1. And (và): dùng để thêm thông tin vào câu nói

EX: My hobbies are playing soccer and listening to music.

2. But (nhưng): dùng để nêu lên hai thông tin đối ngược nhau

EX; I want other car but I have no money.

III. Cách dùng cấu trúc Like + Ving

Cấu trúc Like + V_ing dùng để biểu thi hành động mà chúng ta thường xuyên thích làm.

Like + verb_ing 

Ví dụ:

Tom like drawing. Tom thích vẽ tranh

Tom doesn't like singing. Tom không thích hát.

Does Tom like doing homework? Tom có thích làm bài tập về nhà không?

Trên đây là Ngữ pháp Unit 2 tiếng Anh lớp 6 School i-Learn Smart World. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải rât nhiều tài liệu tiếng Anh 6 sách i-Learn Smart World Unit 2 khác nhau như:

Từ vựng Unit 2 tiếng Anh lớp 6 School

Đánh giá bài viết
1 3.696
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm