Từ vựng Unit 7 lớp 6 Movies

Từ vựng i-Learn Smart World 6 unit 7 Movies

Nằm trong bộ Từ vựng tiếng Anh i-Learn Smart World 6 theo từng Unit năm 2021 - 2022, Từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7 Movies bao gồm từ mới tiếng Anh quan trọng kèm theo phiên âm, định nghĩa giúp các em học sinh lớp 6 tổng hợp những từ vựng tiếng Anh Unit 7 Movies lớp 6 hiệu quả.

Tài liệu tiếng Anh 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

STT

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

1

action(n)/ˈækʃn/phim hành động

2

animated(adj)/ˈænɪmeɪtɪd/hoạt hình

3

comedy(n)/ˈkɒmədi/phim hài

4

drama(n)/ˈdrɑːmə/phim chính kịch

5

horror(n)/ˈhɒrə(r)/phim kinh dị

6

science fiction(n)/ˌsaɪəns ˈfɪkʃn/phim khoa học viễn tưởng

7

awful(adj)/ˈɔːfl/kinh khủng

8

boring(adj)/ˈbɔːrɪŋ/chán

9

exciting(adj)/ɪkˈsaɪtɪŋ/thú vị

10

fantastic(adj)fænˈtæstɪk/tuyệt vời

11

funny(adj)/ˈfʌni/hài hước

12

great(adj)/ɡreɪt/tuyệt vời

13

sad(adj)/sæd/buồn

14

terrible(adj)/ˈterəbl/khủng khiếp

15

army(n)/ˈɑːmi/quân đội

16

battle(n)/ˈbætl/trận chiến

17

general(n)/ˈdʒenrəl/vị tướng

18

king(n)/kɪŋ/vị vua

19

queen(n)/kwiːn/hoàng hậu

20

soldier(n)/ˈsəʊldʒə(r)/binh lính

21

invaders(n)/ɪnˈveɪdə(r)/kẻ xâm lược

22

win(v)/wɪn/chiến thắng

Trên đây là Từ vựng tiếng Anh 6 unit 7 Movies đầy đủ nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải rât nhiều tài liệu tiếng Anh 6 sách i-Learn Smart World khác nhau. Mời bạn đọc tham khảo tại: tài liệu tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 cả năm

Đánh giá bài viết
2 2.035
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm