Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Lesson 2

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023, Giải i-Learn Smart World 6 workbook giải bài tập unit 7 lesson 2 trang 40 41 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 2 unit 7 Movies SBT tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn giải i-Learn Smart World 6 workbook do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words sách bài tập tiếng Anh 6 unit 7 lesson 2

a. Match to complete the adjectives. Hoàn thành các tính từ

Đáp án

Terrible

Awful

Exciting

Fantastic

Boring

Sad

Great

b. Find the adjectives from Task a. in the word search. Tìm các tính từ trong câu a.

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Lesson 2

c. Fill in the blanks with the words in Task a. Điền vào chỗ trống các từ ở câu a

Đáp án

2 - sad

3 - awful

4 - terrible

5 - great

6 - fantastic

7 - boring

8 - exciting

Hướng dẫn dịch

1. Bạn nên xem phim này. Nó thực sự buồn cười

2. Câu chuyện thật buồn. Tôi đã khóc khi anh ấy nói lời tạm biệt với con rồng của mình.

3.1 cảm thấy khủng khiếp khi quên sinh nhật của cô ấy.

4. Nhà hàng đó thật khủng khiếp. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.

5. Màn trình diễn của cô ấy quá tuyệt vời. Tôi thực sự yêu thích nó!

6. Có những bãi biển tuyệt vời ở Úc.

7. Cuốn sách này đọc xong thấy buồn ngủ quá đi mất.

8. Phim nghe hấp dẫn

Listening i-Learn Smart World 6 unit 7 lesson 2

a. Listen and fill in the blanks with information about Emily's movie. Lắng nghe và điền vào chỗ trống thông tin về phim của Emily.

Click để nghe

Đáp án

2 - Catch

3 - scary

4 - 10

Nội dung bài nghe

Anna: What did you do this morning, Emily?

Emily: I watched all the horror movies on the Internet

Anna: What was it?

Emily: I Will Catch You

Anna: Catch?

Emily: C-A-T-C-H

Anna: Oh. That sounds really seriously. Was that good?

Emily: Yeah, It was very scary

Anna: What time is it on?

Emily: It was on at 10

b. Listen and fiIl in the blanks with information about Anna's movie. Lắng nghe và điền vào chỗ trống thông tin về phim của Anna.

Click để nghe

Đáp án

2 - fantastic .

3 - boring

4 - 8:30

Nội dung dịch

Emily: Did you watch anything this morning, Anna?

Anna: Yeah, I watch a drama called If The Earth Was Square

Emily: That sounds cool. Was that good?

Anna: Yeah, the story was fantastic but the ending was a little boring

Emily: When was it on?

Anna: It was on at 8:30. But I watched that on TV. You should watch that the next time it soon

Grammar lesson 2 SBT unit 7 lớp 6 Movies

Read the sentences. Circle the correct words. Đọc câu và khoanh từ đúng

Đáp án

2 - was

3 - were

4 - was - was - were

5 - Were

Writing tiếng Anh 6 i-Learn Smart World unit 7 lesson 2

Complete the questions and answers. Give your own ideas. Hoàn thành các câu hỏi và câu trả lời. Đưa ra ý tưởng của riêng bạn.

Gợi ý

1. What was the movie you saw last night?

I watched Golbin. It's a romantic film

2. Was it good?

It was interesting.

3. What time was it on?

It was on at 8:30 p.m.

Trên đây là giải sách i-learn Smart World 6 workbook unit 7 lesson 2 chi tiết nhất. Xem thêm Tài liệu tiếng Anh 6 unit 7 Movies khác tại:

Đánh giá bài viết
35 8.932
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm