Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Lesson 3

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World workbook unit 5 lesson 3

Giải Workbook tiếng Anh 6 Smart World unit 5 Around town lesson 3 hướng dẫn giải SBT tiếng Anh i-Learn Smart World 6 một cách chi tiết.

New words unit 5 Around town lesson 3 trang 30

a. Read the clues and do the crossword puzzle. Đọc các gợi ý và thực hiện trò chơi ô chữ.

Đáp án

2. seafood

3. herbs

4. pork

5. fry

6. lamb

7. fish sauce

8. beef

9. noodles

b. Fill in the blanks using the words in Task a. Điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng các từ trong bài tập a.

Đáp án

2. grill

3. seafood

4. lamb

5. Fry

6. noodles

7. pork

8. fish sauce

9. herbs

Listening SBT Smart World 6 unit 5 lesson 3

Listen and fill in the blanks. Lắng nghe và điền vào chỗ trống.

Đáp án

2. vegetables

3. fish

4. lunch and dinner

5. spices

Reading lesson 3 SBT i-Learn Smart World 6 Unit 5

a. Read the article and write the names of the dishes next to the pictures. Đọc bài và viết tên các món ăn bên cạnh tranh.

Đáp án

1. Bún bò Nam Bộ

2. Bún chả

b. Read the article again and write the answers. Đọc lại bài báo và viết câu trả lời.

Đáp án

2. You eat it with rice noodles, vegetables, and a sauce (in a small bowl).

3. People make the sauce with sugar, lemon juice, chili, and fish sauce.

4. People make bún bò Nam Bộ with beef, noodles, and herbs.

5. You put peanuts on top.

Writing unit 5 Around town SBT i-Learn Smart World 6

Write a paragraph about a famous dish from Italy. Use the information below to help you. Write 50 to 60 words. Viết đoạn văn kể về một món ăn nổi tiếng của Ý. Sử dụng thông tin dưới đây để giúp bạn. Viết 50 đến 60 từ.

• Spaghetti Bolognese-Italy Mỳ Ý Bolognese-Ý

• tomatoes, herbs, beef, onions-cheese on top cà chua, rau thơm, thịt bò, hành tây-pho mát

• kind of noodle dish with meat sauce loại mì với nước sốt thịt

• delicious-people all over the world love it người ăn ngon trên khắp thế giới yêu thích nó

Trên đây là Giải Workbook tiếng Anh 6 i-Learn Smart World unit 5 lesson 3 trang 30 - 31. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 6 Smart World unit 5 Around town khác như:

Đánh giá bài viết
22 2.375
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trang nguyen
  Trang nguyen

  Những lời giải này em rất dễ hiểu ❤❤❤

  Thích Phản hồi 20:40 05/12

  Tiếng Anh lớp 6 i-learn Smart World

  Xem thêm