Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Lesson 1

Soạn Workbook tiếng Anh lớp 6 Unit 3 lesson 1 trang 14 15

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021 - 2022, Giải Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 3 Friends lesson 1 trang 14 15 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 1 Unit 3 Friends SBT tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words trang 14 SBT tiếng Anh 6 Unit 3 Friends lesson 1

Look at the pictures. Complete the descriptions using the words in the box. Quan sát tranh. Hoàn thành phần miêu tả sử dụng từ vựng trong bảng.

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Lesson 1

Listening lesson 1 unit 3 lớp 6 Friends

Listen and circle the correct answers. Nghe và khoanh tròn câu trả lời đúng.

Click để nghe

Đáp án

2 - B

3 - C

4 - C;

5 - A;

Grammar lesson 1 unit 3 Friends trang 15 SBT i-Learn Smart World 6

a. Write the descriptions under the picture. Viết phần mô tả dưới mỗi bức tranh

Đáp án

2 - long blond hair

3 - short black hair

4 - short red hair

b. Unscramble the sentences. Match the pictures to the descriptions. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. Nối tranh đúng với mô tả.

Đáp án

2 - Is he wearing white glasses? Yes, he is.

3 - What is she wearing? She is wearing a blue dress.

4 - Is your friend a boy or a girl? My friend is a girl.

Nối

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Lesson 1

Writing unit 3 Friends lớp 6 lesson 1 trang 19

Write a description of a student in your class. Write 40 - 50 words. Viết miêu tả một người bạn trong lớp. Viết khoảng 40 - 50 từ.

Gợi ý

My best friend is Thuy Linh. She is my classmate. She is very beautiful. She is tall and slim. She has a long brown hair. She wears black glasses. She is wearing a pink dress and a pair of white shoes.

Trên đây là Soạn Workbook tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Unit 3 Friends lesson 1 chi tiết nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 6 Unit 3 Friends có đáp án khác nhau như:

Ngữ pháp unit 3 lớp 6 Friends

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 lesson 1

Review Unit 3 lớp 6 Friends

Đánh giá bài viết
45 10.997
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm