Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Lesson 3

Giải i-Learn Smart World 6 workbook unit 7 Movies lesson 3 nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Giải lesson 3 unit 7 sách bài tập i-Learn Smart World 6 trang 42 43 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 3 unit 7 Movies SBT tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6.

Soạn giải i-Learn Smart World 6 workbook do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words SBT lesson 3 unit 7 Movies

Look at this code and write the correct words. Nhìn vào mã số và viết lại từ đúng.

Đáp án

2 - soldier

3 - queen

4 - king

5 - win

6 - general

7 - battle

8 - invaders

Listening tiếng Anh lớp 6 unit 7 lesson 3 trang 42

Listen and fill in the blanks. Lắng nghe và điền vào chỗ trống.

Click để nghe

Đáp án

2 - 121

3 - 145

4 - 59

Nội dung bài nghe

Marcus Aurelius was a great general of Rome. General of Aurelius was born in 121 AD in Roman, England. He’s army fought many important battles in the Markerman Core. During next time we were freed here. After that things were mostly peaceful. Marcus Aurelius got married in 145 AD and had many children. He wrote a book about the battle called Meditation. Already he died in 180 AD at the age of 59. Marcus Aurelius was one of the great leaders in history. You can learn more about him the movie The Four Of The Roman Inspirer.

Reading i-Learn Smart World 6 unit 7 lesson 3

a. Read the article and circle "Yes" or "No." Đọc bài báo và khoanh tròn "Có" hoặc "Không"

Đáp án

2 - Yes; 3 - Yes; 4 - Yes; 5 - No; 6 - No;

b. Read the article again and fill in the blanks. Đọc lại bài báo và điền vào chỗ trống.

Đáp án

2 - army

3 - won

4 - battle

Hướng dẫn dịch

WATERLOO - CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO NỔI TIẾNG

Julie Durand, ngày 9 tháng 11

Waterloo là bộ phim kể về trận chiến cuối cùng chống lại Napoléon Bonaparte ở Waterloo.

Napoléon Bonaparte là một tướng lĩnh và nhà lãnh đạo của Pháp. Ông sinh năm 1769 và trở thành một vị tướng ở tuổi 24. Ông đã chiến thắng trong nhiều trận chiến chống lại quân đội từ các nước châu Âu khác nhau và đưa nước Pháp trở thành một quốc gia hùng mạnh. Tuy nhiên, ông đã thua trong trận Waterloo năm 1815 trước Công tước Wellington. Đó là dấu chấm hết cho sự cầm quyền của anh ta.

Phim đã làm rất tốt khi thể hiện bộ óc tuyệt vời của hai vị tướng quân. Cả hai đều rất thông minh và giỏi trong việc dẫn dắt binh lính của mình. Waterloo là một bộ phim tuyệt vời.

Writing lesson 3 unit 7 i-Learn Smart World 6 trang 43

Read the information about King Henry V. Write a paragraph about him. Write 50 to 60 words. Đọc thông tin về vua Henry V. Viết đoạn văn về ông. Viết 50 đến 60 từ.

Gợi ý

I watched the movie Henry V. Henry V was a very famous king of England. He became king in 1413. His army won a battle against the French army at Agincourt in 1415. The movie was interesting and exciting. The acting was great!

Trên đây là Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 unit 7 lesson 3 Movies chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 7 lớp 6 khác như:

Đánh giá bài viết
38 7.532
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm