Review Unit 7 lớp 6 Movies

Giải unit 7 review lớp 6 Movies dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 Review unit 7 bao gồm hướng dẫn giải chi tiết các phần bài tập trang 98 99 Sách học sinh unit 7 Movies.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Listening Review unit 7 Movies tiếng Anh 6 trang 98

You will hear a boy giving a presentation about a movie he saw. Listen and fill in the blank. You will hear information twice. Bạn sẽ nghe một cậu bé thuyết trình về một bộ phim. Lắng nghe và điền và chỗ trống. Bạn sẽ được nghe hai lần.

Click để nghe

Đáp án

1 - Thursday

2 - Birch

3 - funny

4 - seven

5 - music

Nội dung bài nghe

Hi, everyone. I'm Harry and my presentation is abouta movie I like. The movie is called My Fantastic Best Friend. I watched it on Thursday with my sister. The movie is a comedy based on a book by the American author K.J. Birch, that's B-I-R-C-H. The book was called My Fantastic Best Friend, too. I really liked the movie because it was very funny. My sister thought it was funny, too, but she thinks the book is better. The movie started at seven o'clock and was pretty short, only ninety minutes long. It ended at eight-thirty. The thing I liked the most about My Fantastic Best Friend was the music. It was fantastic!

Reading Review tiếng Anh unit 7 lớp 6 Movies trang 98

Read the movies review. Choose the correct answer. Đọc bài nhận xét phim. Chọn câu trả lời chính xác.

Đáp án

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - A;

Hướng dẫn dịch

ELIZABETH I: THỜI KÌ VÀNG SON

Thứ Sáu, nhận xét bởi Scott Kerry

Tôi xem bộ phim Elizabeth Ⅰ: The Golden Age thứ Năm tuần trước với một nhóm bạn. Chúng tôi xem nó cho một dự án lịch sử mà chúng tôi đang làm. Đó là một hài kịch về nữ hoàng Elizabeth Ⅰ. Bà sinh năm 1533 và trở thành nữ hoàng của Anh vào năm 1558. Trước khi xem, tôi không biết liệu rằng tôi sẽ thích hay không. Tôi không thích hài kịch nhưng nó rất thú vị. Câu chuyện về bộ phim rất hay và có nhiều điều thích thú đã xảy ra. Nó rất tuyệt. Các bạn của tôi cũng thích. Bạn nên xem nó.

Vocabulary Review unit 7 tiếng Anh 6 Smart World trang 99

Match the word with the descriptions. Nối từ với miêu tả.

Đáp án

2 - comedy

3 - science fiction

4 - sad

5 - exciting

6 - soldiers

7 - general

Grammar Review unit 7 tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World

Underline the mistake in each sentence. Write the correct word on the line. Gạch chân vào lỗi sai trong câu. Viết lại với từ đúng vào dòng cho sẵn.

Đáp án

2 - weren't thành wasn't

3 - were thành was

4 - in seven o'clock thành at seven o'clock

5 - was thành were

6 - win thành won

7 - wasn't thành was

Pronunciation Review unit 7 i-Learn Smart World lớp 6 trang 99

Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Khoanh vào từ có vị trí nhấn trọng âm chính khác với ba từ còn lại trong mỗi câu hỏi sau.

Đáp án

2 - A

3 - B

4 - C

5 - D

6 - A

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 i-Learn Smart World unit 7 Review trang 98 99 chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 7 lớp 6 Movies khác nhau như:

Đánh giá bài viết
8 6.561
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm