Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Lesson 2

Nằm trong bộ tài liệu Giải bài tập tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit, Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 2 School lesson 2 bao gồm gợi ý đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 2 Unit 2 School Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words Unit 2 lớp 6 Lesson 2 School

a. Look at the pictures and do the crossword puzzle. Quan sát tranh và giải câu đố.

Đáp án

2 - Arts and Crafts

3 - Drama club

4 - Outdoor activities

5 - Act

6 - Indoor activities

b. Fill the blanks using the word in Task a. Hoàn thành chỗ trống sử dụng từ vựng trong bài a. 

1. Why don't you sign up for a book club?

2. Chris wants to be an actor. He's learning how to_________ at school.

3. Jane likes acting. She joined the___________ at school.

4. Some students love doing___________ because they can make pretty things from paper.

5. Volleyball and table tennis are___________. We often play them in the sports center.

6. Many students like playing soccer and tennis. They're___________.

Đáp án

2 - act

3 - drama club

4 - arts and crafts

5 - indoor activities

6 - outdoor activities

Hướng dẫn dịch

2 - Chris muốn trở thành một diễn viên. Anh ấy đang học cách diễn xuất ở trường.

3 - Jane thích diễn xuất. Cô tham gia câu lạc bộ kịch ở trường.

4 - Một số học sinh thích làm nghệ thuật và thủ công vì họ có thể làm những thứ xinh xắn từ giấy.

5 - Bóng chuyền và bóng bàn là các hoạt động trong nhà. Chúng tôi thường chơi chúng ở trung tâm thể thao.

6 - Nhiều học sinh thích chơi bóng đá và quần vợt. Họ đang hoạt động ngoài trời.

Listening Unit 2 School lớp 6 Lesson 2

Listen and tick. Nghe và chọn. 

Click để nghe

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Lesson 2

Nội dung bài nghe

Maria: I need to choose some clubs to join this year.

Terry: Which one do you want to sign up for?

Maria: I don't know.

Terry: Oh look! Science club, do you like science?

Maria: No I don't.

Terry: How about video games club?

Maria: Yes, good idea.

Terry: Oh, there's also a dance club. Do you like dancing?

Maria: No I don't.

Terry: There's an art club, too. Do you like art?

Maria: No, I don't. I don't like painting or drawing at all.

Terry: How about outdoors club?

Maria: Yes, I love doing outdoor activities.

Terry: Hmm…do you like reading?

Maria: Yes, I love reading.

Terry: There's a book club, why don't you sign up for it?

Maria: Great idea. Thanks, Terry.

Hướng dẫn dịch

Maria: Tôi cần chọn một số câu lạc bộ để tham gia trong năm nay.

Terry: Bạn muốn đăng ký cái nào?

Maria: Tôi không biết.

Terry: Ồ nhìn kìa! Câu lạc bộ khoa học, bạn có thích khoa học không?

Maria: Không, tôi không.

Terry: Còn câu lạc bộ trò chơi điện tử thì sao?

Maria: Vâng, ý kiến ​​hay.

Terry: Ồ, cũng có một câu lạc bộ khiêu vũ. Bạn có thích khiêu vũ không?

Maria: Không, tôi không.

Terry: Có một câu lạc bộ nghệ thuật nữa. Bạn có thích hội họa không?

Maria: Không, tôi không. Tôi không thích vẽ tranh hay vẽ vời gì cả.

Terry: Còn câu lạc bộ ngoài trời thì sao?

Maria: Vâng, tôi thích hoạt động ngoài trời.

Terry: Hmm… bạn có thích đọc sách không?

Maria: Vâng, tôi thích đọc sách.

Terry: Có một câu lạc bộ sách, tại sao bạn không đăng ký nó?

Maria: Ý tưởng tuyệt vời. Cảm ơn, Terry.

Grammar Lesson 2 unit 2 tiếng Anh 6 School

Write full questions and answers using the given words and your own ideas. Viết câu hỏi & trả lời đầy đủ sử dụng từ đã cho và ý kiến riêng của em. 

1. Which/ club/ you/ want/ sign up?

Which club do you want to sign up for?

2. There's/ table tennis club./ Do/ you/ like/ play/ table tennis?

3. There's/ science club./ Do/ you/ like/ science?

4. Why/ don't/ you/ sign up/ it?

Đáp án gợi ý

1 - I want to sign up for drama club.

2 - There is a table tennis club. Do you like playing table tennis?

Yes, I do.

3 - There is a Science club. Do you like learning Science?

No, I don't.

4 - Why don't you sign up for it?

Because I don't like acting.

Hướng dẫn dịch

1 - Tôi muốn đăng ký vào câu lạc bộ kịch.

2 - Có câu lạc bộ bóng bàn. Bạn có thích chơi bóng bàn không?

Em đồng ý.

3 - Có câu lạc bộ Khoa học. Bạn có thích học Khoa học không?

Không, tôi không.

4 - Tại sao bạn không đăng ký?

Vì tôi không thích diễn xuất.

Writing lesson 2 Unit 2 School tiếng Anh lớp 6

Read Rita and Robert's information. Write a note to suggest which club they should sign up for and why. Write 40 to 50 words. Đọc thông tin của Rita và Robert. Viết gợi ý về câu lạc bộ nào họ nên đăng ký và tại sao. Viết khoảng 40 - 50 từ. 

Name: Rita Willioms 

Favorite subjects: Literature, P.E.

reading books

playing table tennis

acting

Name: Robert Lee

Favorite subjects: math, biology

playing soccer

working with plants and animals

doing arts and crafts

School Clubs

 • science club
 • arts and crafts club
 • indoor sports club
 • I.T. club
 • outdoor sports club
 • book club
 • drama club

Gợi ý

I think Rita should sign up for Book club because she likes reading books. She also should sign up for indoor sports club because she like playing table tennis.

I think Robert should sign up for outdoor sports club because he likes playing soccer.

Hướng dẫn dịch

Tôi nghĩ Rita nên đăng ký câu lạc bộ Sách vì cô ấy thích đọc sách. Cô ấy cũng nên đăng ký câu lạc bộ thể thao trong nhà vì cô ấy thích chơi bóng bàn.

Tôi nghĩ Robert nên đăng ký câu lạc bộ thể thao ngoài trời vì anh ấy thích chơi bóng đá.

Trên đây là Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World workbook unit 2 School lesson 2 chi tiết nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 School có đáp án khác nhau, mời bạn đọc tham khảo.

Đánh giá bài viết
146 43.215
Sắp xếp theo

  Tiếng anh 6

  Xem thêm