Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Lesson 3

Giải Lesson 3 SBT tiếng Anh lớp 6 Unit 1 trang 6 7

Giải Unit 1 Home Workbook tiếng Anh 6 lesson 3 nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit trên VnDoc.com. Giải sách bài tập tiếng Anh bao gồm đáp án, file nghe mp3 các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Lesson 3 Unit 1 Home Sách bài tập tiếng Anh 6 i-Learn Smart World.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home

New words Lesson 3 Unit 1 lớp 6 Home

a. Unscramble the words.

2 - City;

3 - Center

4 - Town

5 - south

6 - west

7 - village

8 - east

b. Find the words from Task a in the word search. 

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Lesson 3

Listening Unit 1 lớp 6 Lesson 3

Listen and write True or False. 

Click để nghe

Đáp án

2 - True;

3 - True;

4 - True;

5 - False;

Reading tiếng Anh 6 Unit 1 lesson 3 Home

Read the email and answer the question. 

Đáp án

2 - I can take a 40-minute waterbus ride from Venice.

3 - It is famous for its colorful houses.

4 - There are about three thousand people.

5 - It is summer.

Writing Unit 1 SBT tiếng Anh 6 Home lesson 3

Read the information and write an email to a friend about Kyoto.

Gợi ý

Dear Hoang,

Let's me answer you some questions about Kyoto.

Kyoto is a city in the south of Japan. There are about 1.5 million people living there. Kyoto is famous for old houses and temples. The best time to visit Kyoto is Fall and Spring because the weather is nice.

I am looking forward to seeing you.

Your friend,

My Le

Trên đây là Soạn Sách bài tập unit 1 lớp 6 Home lesson 3 đầy đủ nhất. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Home có đáp án khác nhau như:

Workbook tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Unit 1 Home lesson 1

Giải SBT tiếng Anh unit 1 lớp 6 Home lesson 2

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 lesson 3 Home

Bài tập Unit 1 lớp 6 Home i-Learn Smart World

Ngữ pháp Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Từ vựng Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Đánh giá bài viết
51 12.971
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm