Write about your favorite sport badminton

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh về môn cầu lông khác nhau. Mời các bạn tham khảo.

Write about your favorite sport badminton

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Gợi ý

- Which sport/game is it? (Môn thể thao ấy là gì?)

- It is a team or an individual sport/game? (Đó là môn thể thao chơi cá nhân hay chơi nhóm)

- How many players are there? (Có bao nhiêu người chơi?)

- Does it need any equipment? (Có cần dụng cụ để chơi không?)

- What are its rules? (Luật chơi là gì?)

- What is your feeling about it? (Cảm xúc của bạn về bộ môn này?)

- Why do you like it most? (Lý do tại sao bạn thích?)

2. Bài viết tham khảo

Đoạn văn Tiếng Anh về môn cầu lông - Bài viết số 1

Badminton is one of my favorite sport. There are some reasons why I am interested it. First, my health can be improved by playing it. It makes me feel energetic everyday. Furthermore, I enjoy the feeling of the badminton flying in the air. During the game, I can change the direction of badminton with little effort and beat my opponents. Besides that, I can make many friends when I play badminton. I often play it with various types of people. We can improve our skills through discussion and practice. Also, we can talk about many interesting things when we have a break. Finally, playing badminton is not as intense as other sports such as basketball or soccer. It lessens the possibility of being hurt. To sum up, playing badminton benefits a person not only physically but mentally as well. I usually play at least once or twice a week.

Bài dịch

Cầu lông là một trong những môn thể thao yêu thích của tôi. Có nhiều lý do tại sao tôi lại yêu thích nó. Đầu tiên, sức khỏe tôi được cải thiện rõ rệt khi tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Hơn thế nữa, tôi yêu thích cảm giác quả cầu bay trên không. Trong khi chơi, tôi có thể thay đổi hướng cầu lông chỉ với chút lực nhỏ và đánh bại đối thủ. Bên cạnh đó tôi có thể kết bạn khi chơi cầu lông. Tôi thường chơi với nhiều người khác nhau.Chúng tôi có thể cải thiện các kĩ năng thông quan thảo luận và thực hành. Chúng tôi cũng có thể nói về các chủ đề thú vị khi giải lao. Cuối cùng, chơi cầu lông không yêu cầu cường độ cao như bóng rổ hay bóng đá. Nó giảm khả năng bị thương. Tóm lại, chơi cầu lông có lợi không chỉ về thể chất mà cả tinh thần. Tôi thường chơi ít nhất một hoặc hai lần một tuần.

Viết đoạn văn về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh cầu lông ngắn - Bài viết số 2

My favourite sport is badminton. It's a wonderful and healthy team sport. Because each team can have 1 or 2 players. It depends on how you play so it can have 2 or 4 players. If you want to play, you'll need rackets and a shuttlecock with a badminton net. A team hit the shuttlecock and the other team blocked the demand curve, hit it again. When one team miss the shuttlecock, the other team have 1 point. Which team have 21 points first will win a round. If 20-20, they will play until one team more 2 points than the other team. If 29-29, which team reached 30 first will win that round. They choose badminton court by tossing the coin. Team win will choose badminton court and hit the shuttlecock first. They will change it when the round end. I very like this sport because is very fun and exciting. It makes me healthy, strong, and relax after stressful classes at the school. That's why I like this sport so much.

Bài dịch

Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Đó là một môn thể thao có tính đồng đội tuyệt vời và có lợi cho sức khỏe. Vì mỗi đội có thể có 1 hoặc 2 người chơi. Nó phụ thuộc vào cách bạn chơi như thế nào vì vậy có thể có 2 hoặc 4 người chơi. Nếu muốn chơi, bạn cần vợt, một quả cầu và lưới cầu lông. Một đội tung cầu và đội kia chặn đường cầu, đánh lại. Khi một đội đỡ hỏng, đội kia ghi 1 điểm. Đội nào có 21 điểm trước sẽ thắng một vòng đấu. Nếu 20-20, họ sẽ chơi cho đến khi một đội hơn đội kia 2 điểm. Nếu 29-29, đội nào đạt 30 trước sẽ thắng vòng đó. Họ chọn sân cầu lông bằng cách tung đồng xu. Đội thắng sẽ chọn sân cầu lông và đánh đá cầu trước. Họ sẽ thay đổi sân khi vòng đấu kết thúc. Tôi rất thích môn thể thao này vì rất vui và thú vị. Nó làm cho tôi khỏe mạnh, mạnh mẽ và thư giãn sau những giờ học căng thẳng ở trường.

Write about your favorite sport - Bài viết số 3

Badminton is one kind of exercising that will make people enjoy it. It’s also good for our health. That’s why, I’m taking badminton as one of my hobby. Badminton is a very easy game, everyone can play it. In fact, you can play it anywhere with rackets and a shuttlecock. The court on which badminton is played is in the shape of a rectangle and is divided in half by a net. There are two or four players, each team is on each side of the net. There are many benefits of playing badminton for our health. It reduces bad cholesterol and increase in good cholesterol and increases the levels of HDL good cholesterol while decreasing the levels of bad cholesterols. When you play badminton, basal heart rate drops a few beats per minute and blood pressure is reduced, which protects you from heart disease. It also can reduce weight for overweight people and attain optimal weight for their height and age. That’s why it keeps you feeling well, strong, motivated, enthusiastic and young.

Bài dịch

Cầu lông là một trong những môn thể thao sẽ khiến mọi người thích thú. Nó cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đó là lý do tại sao, tôi xem cầu lông là một trong những sở thích của mình. Cầu lông là một trò chơi rất dễ, ai cũng có thể chơi được. Trên thực tế, bạn có thể chơi nó ở bất cứ đâu với vợt và quả cầu. Sân chơi cầu lông có dạng hình chữ nhật và được chia đôi bằng lưới. Có hai hoặc bốn người chơi, mỗi đội ở mỗi bên lưới. Có rất nhiều lợi ích của việc chơi cầu lông đối với sức khỏe của chúng ta. Nó làm giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt và tăng mức cholesterol tốt. Khi bạn chơi cầu lông, nhịp tim cơ bản giảm vài nhịp mỗi phút và huyết áp giảm, giúp bảo vệ bạn khỏi bệnh tim. Nó cũng có thể giảm cân cho những người thừa cân và đạt được cân nặng tối ưu cho chiều cao và độ tuổi của họ. Đó là lý do tại sao nó giúp bạn luôn cảm thấy khỏe khoắn, mạnh mẽ, năng động, nhiệt tình và trẻ trung.

Talk about badminton - Bài viết số 4

Playing badminton is really my cup of tea in leisure time, because it helps me be more and more confident and relaxed.

First and foremost, by playing badminton about two hours a day, I feel full of beans for the entire day. For instance, I can finish my homework and housework efficiently; hence my mother always encourages me to play it everyday. The second point is that playing badminton brings me out of my self.

I can make friends with many people. After competitive matches, we often chat with one another about hobbies or plans in future. Last but not least, playing badminton is entertaining. It helps me relax after working hours, and relieve stress.. All in all, I consider playing badminton as my favourite pastime for it brings both physical and mental benefits.

Bài dịch

Chơi cầu lông thực sự là một việc yêu thích của tôi vào thời gian rảnh rỗi, vì nó giúp tôi ngày càng tự tin hơn và cũng thư giãn.

Đầu tiên và quan trọng nhất, chơi cầu lông khoảng hai giờ mỗi ngày, tôi cảm thấy sung mãn cả ngày. Ví dụ, tôi có thể hoàn thành bài tập về nhà và việc nhà một cách hiệu quả; do đó mẹ tôi luôn khuyến khích tôi chơi nó hàng ngày. Điểm thứ hai là chơi cầu lông giúp tôi vượt qua bản thân.

Tôi có thể kết bạn với nhiều người. Sau những trận đấu đầy tính cạnh tranh, chúng tôi thường trò chuyện với nhau về sở thích hoặc kế hoạch trong tương lai. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chơi cầu lông là giải trí. Nó giúp tôi thư giãn sau những giờ làm việc, xả stress .. Tóm lại, tôi coi chơi cầu lông là thú tiêu khiển yêu thích của mình vì nó mang lại lợi ích cả về thể chất và tinh thần.

Sở thích bằng tiếng Anh số 5

My hobby is playing badminton, which is a popular sport in Vietnam. The first time I played badminton was 7 years ago. My mother thought that I was a bit overweight so she forced me to join a badminton club. I have to admit that I was unhappy since I was made to something. However, I was keen on playing it after only a week. .

Playing badminton brings lots of benefits. First, it helps me lose weight which led to better health. Second, I could have a chance to meet plenty of cool friends who supported mt a lot in life. Last but not least, I could overcome my timidity of being a big size person and make an effort to change my look. To sum up, this sport is a must-have pastime for everyone.

Bài dịch

Sở thích của tôi là chơi cầu lông, một môn thể thao phổ biến ở Việt Nam. Lần đầu tiên tôi chơi cầu lông là 7 năm trước. Mẹ tôi nghĩ rằng tôi hơi thừa cân nên bà ấy đã ép tôi tham gia một câu lạc bộ cầu lông. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã không vui ì khi tôi bị bắt làm một cái gì đó. Tuy nhiên, tôi đã rất muốn chơi môn thể thao này chỉ sau một tuần.

Chơi cầu lông mang lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, nó giúp tôi giảm cân, sức khỏe tốt hơn. Thứ hai, tôi có thể có cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn tuyệt vời, những người đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi có thể vượt qua sự rụt rè của một người có kích thước lớn và nỗ lực thay đổi diện mạo của mình. Tóm lại, môn thể thao này là một trò tiêu khiển cần phải có đối với tất cả mọi người.

Lợi ích của việc chơi cầu lông bằng Tiếng Anh số 6

Badminton is my favourite sport. It is a healthy sport that brings lots of benefits for everyone. One of the great things about badminton is that it is a sport that can be played by people of all ages and skill levels, and it is a great way to stay active and fit. It also requires a lot of skill and strategy, and it can be a very fast-paced and exciting sport to watch. Moreover, badminton is also a sport that requires a lot of coordination, speed, and agility, and it can be a great way to improve your hand-eye coordination and reaction time. Overall, badminton is a fun and challenging sport. Whether you are looking for a competitive sport or just a fun way to stay active, badminton is definitely worth a try!

Bài dịch

Cầu lông là môn thể thao yêu thích của tôi. Nó là môn thể thao lành mạnh, mang lại nhiều lợi ích cho mọi người. Một trong những điều tuyệt vời của cầu lông là nó là môn thể thao dành cho mọi lứa tuổi và trình độ kỹ năng đều có thể chơi, và đó là một cách tuyệt vời để duy trì sự năng động và khỏe mạnh. Nó cũng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và chiến lược, và nó có thể là một môn thể thao có nhịp độ chơi rất nhanh và thú vị để xem. Hơn nữa, cầu lông cũng là một môn thể thao đòi hỏi nhiều sự phối hợp, tốc độ và sự nhanh nhẹn, và nó có thể là một cách tuyệt vời để cải thiện khả năng phối hợp tay mắt và thời gian phản ứng của bạn. Nhìn chung, cầu lông là một môn thể thao thú vị và đầy thử thách. Cho dù bạn đang tìm kiếm một môn thể thao cạnh tranh hay chỉ là một cách thú vị để duy trì hoạt động, cầu lông chắc chắn đáng để thử!

Đoạn văn tiếng Anh về sở thích chơi cầu lông số 7

Badminton is my favourite sport and I usually play it in my free time. To play badminton the best, I must have speed, strength and exquisite skill. Sometimes, I play it with my best friends or my parents. Besides, playing badminton provides my body with the required energy to help me go through each day. Moreover, playing badminton is simple for everybody. The shuttlecock which acts like the ball is made from goose feathers attached to a small piece of cork. When playing, I need to smash the light shuttlecock towards the opponent’s direction. To me, badminton is the most fantastic sport in the world.

Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về môn thể thao - môn cầu lông. Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Write about your favorite sport badminton.

Đánh giá bài viết
64 52.934
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Duy Bảo :D
  Duy Bảo :D

  yeah tui đã sử dụng bài này để đạt điểm tối đã tôi đã thi nói thành công

  tui kiểu:...

  Thích Phản hồi 18/04/22

  Luyện viết tiếng Anh

  Xem thêm