Write about your favorite sport badminton

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về môn thể thao - môn cầu lông. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm nhiều tài liệu hay: Tiếng Anh THCS

Write about your favorite sport badminton

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Gợi ý

- Which sport/game is it? (Môn thể thao ấy là gì?)

- It is a team or an individual sport/game? (Đó là môn thể thao chơi cá nhân hay chơi nhóm)

- How many players are there? (Có bao nhiêu người chơi?)

- Does it need any equipment? (Có cần dụng cụ để chơi không?)

- What are its rules? (Luật chơi là gì?)

- What is your feeling about it? (Cảm xúc của bạn về bộ môn này?)

- Why do you like it most? (Lý do tại sao bạn thích?)

2. Bài viết tham khảo

Bài viết số 1

Badminton is one of my favorite sport. There are some reasons why I am interested it. First, my health can be improved by playing it. It makes me feel energetic everyday. Furthermore, I enjoy the feeling of the badminton flying in the air. During the game, I can change the direction of badminton with little effort and beat my opponents. Besides that, I can make many friends when I play badminton. I often play it with various types of people. We can improve our skills through discussion and practice. Also, we can talk about many interesting things when we have a break. Finally, playing badminton is not as intense as other sports such as basketball or soccer. It lessens the possibility of being hurt. To sum up, playing badminton benefits a person not only physically but mentally as well. I usually play at least once or twice a week.

Bài dịch

Cầu lông là một trong những môn thể thao yêu thích của tôi. Có nhiều lý do tại sao tôi lại yêu thích nó. Đầu tiên, sức khỏe tôi được cải thiện rõ rệt khi tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Hơn thế nữa, tôi yêu thích cảm giác quả cầu bay trên không. Trong khi chơi, tôi có thể thay đổi hướng cầu lông chỉ với chút lực nhỏ và đánh bại đối thủ. Bên cạnh đó tôi có thể kết bạn khi chơi cầu lông. Tôi thường chơi với nhiều người khác nhau.Chúng tôi có thể cải thiện các kĩ năng thông quan thảo luận và thực hành. Chúng tôi cũng có thể nói về các chủ đề thú vị khi giải lao. Cuối cùng, chơi cầu lông không yêu cầu cường độ cao như bóng rổ hay bóng đá. Nó giảm khả năng bị thương. Tóm lại, chơi cầu lông có lợi không chỉ về thể chất mà cả tinh thần. Tôi thường chơi ít nhất một hoặc hai lần một tuần.

Bài viết số 2

My favourite sport is badminton. It's a wonderful and healthy team sport. Because each team can have 1 or 2 players. It depends on how you play so it can have 2 or 4 players. If you want to play, you'll need rackets and a shuttlecock with a badminton net. A team hit the shuttlecock and the other team blocked the demand curve, hit it again. When one team miss the shuttlecock, the other team have 1 point. Which team have 21 points first will win a round. If 20-20, they will play until one team more 2 points than the other team. If 29-29, which team reached 30 first will win that round. They choose badminton court by tossing the coin. Team win will choose badminton court and hit the shuttlecock first. They will change it when the round end. I very like this sport because is very fun and exciting. It makes me healthy, strong, and relax after stressful classes at the school. That's why I like this sport so much.

Bài dịch

Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Đó là một môn thể thao có tính đồng đội tuyệt vời và có lợi cho sức khỏe. Vì mỗi đội có thể có 1 hoặc 2 người chơi. Nó phụ thuộc vào cách bạn chơi như thế nào vì vậy có thể có 2 hoặc 4 người chơi. Nếu muốn chơi, bạn cần vợt, một quả cầu và lưới cầu lông. Một đội tung cầu và đội kia chặn đường cầu, đánh lại. Khi một đội đỡ hỏng, đội kia ghi 1 điểm. Đội nào có 21 điểm trước sẽ thắng một vòng đấu. Nếu 20-20, họ sẽ chơi cho đến khi một đội hơn đội kia 2 điểm. Nếu 29-29, đội nào đạt 30 trước sẽ thắng vòng đó. Họ chọn sân cầu lông bằng cách tung đồng xu. Đội thắng sẽ chọn sân cầu lông và đánh đá cầu trước. Họ sẽ thay đổi sân khi vòng đấu kết thúc. Tôi rất thích môn thể thao này vì rất vui và thú vị. Nó làm cho tôi khỏe mạnh, mạnh mẽ và thư giãn sau những giờ học căng thẳng ở trường.

Bài viết số 3

Badminton is one kind of exercising that will make people enjoy it. It’s also good for our health. That’s why, I’m taking badminton as one of my hobby. Badminton is a very easy game, everyone can play it. In fact, you can play it anywhere with rackets and a shuttlecock. The court on which badminton is played is in the shape of a rectangle and is divided in half by a net. There are two or four players, each team is on each side of the net. There are many benefits of playing badminton for our health. It reduces bad cholesterol and increase in good cholesterol and increases the levels of HDL good cholesterol while decreasing the levels of bad cholesterols. When you play badminton, basal heart rate drops a few beats per minute and blood pressure is reduced, which protects you from heart disease. It also can reduce weight for overweight people and attain optimal weight for their height and age. That’s why it keeps you feeling well, strong, motivated, enthusiastic and young.

Bài dịch

Cầu lông là một trong những môn thể thao sẽ khiến mọi người thích thú. Nó cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đó là lý do tại sao, tôi xem cầu lông là một trong những sở thích của mình. Cầu lông là một trò chơi rất dễ, ai cũng có thể chơi được. Trên thực tế, bạn có thể chơi nó ở bất cứ đâu với vợt và quả cầu. Sân chơi cầu lông có dạng hình chữ nhật và được chia đôi bằng lưới. Có hai hoặc bốn người chơi, mỗi đội ở mỗi bên lưới. Có rất nhiều lợi ích của việc chơi cầu lông đối với sức khỏe của chúng ta. Nó làm giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt và tăng mức cholesterol tốt. Khi bạn chơi cầu lông, nhịp tim cơ bản giảm vài nhịp mỗi phút và huyết áp giảm, giúp bảo vệ bạn khỏi bệnh tim. Nó cũng có thể giảm cân cho những người thừa cân và đạt được cân nặng tối ưu cho chiều cao và độ tuổi của họ. Đó là lý do tại sao nó giúp bạn luôn cảm thấy khỏe khoắn, mạnh mẽ, năng động, nhiệt tình và trẻ trung.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Write about your favorite sport badminton. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Write a description of Cat Ba National Park, Viết về ngôi nhà mơ ước bằng Tiếng Anh, Viết đoạn văn về life in the past....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Đánh giá bài viết
1 166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm